"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för journalistik

  • Antal högskolepoäng 180 hp

På det här programmet lägger du grunden till ett yrkesliv som journalist genom en kombination av praktiska redskap, yrkeskunskaper och vetenskapliga perspektiv på journalistik. Du profilerar dig mot EU/utrikesjournalistik eller kulturjournalistik och får arbetslivskontakt genom praktik och självständiga arbeten. Vi utbildar framtidens journalister!

Under utbildningen

På programmet för journalistik skaffar du de grundläggande färdigheter som behövs för att arbeta som journalist. Du skaffar dig också de redskap du kommer att behöva för att bevaka, kritiskt granska och presentera vad som händer inom just det profilområde du har valt: EU/utrikesjournalistik eller kulturjournalistik. Du lär dig arbeta med tidning, radio, tv och webb - eller att kombinera olika uttrycksformer. Det praktiska kombineras med teoretiska studier, där vi sätter in journalistisk verksamhet i sammanhang med kultur och samhälle. Du får också en bred orientering kring mediehistoria, medieformer och journalistiska genrer.

Det första året på programmet är ett basår, då du får både praktiska och teoretiska kunskaper om kommunikation, medier och journalistik. Du lär dig grunderna i journalistiskt skrivande, nyhetsvärdering, intervjuteknik, källkritik, yrkesetik och layout. Du arbetar praktiskt med programvaror för layout och publicering, men förankrar också kunskaperna teoretiskt genom att lära dig teorier om förhållandet mellan medier, samhälle och kultur. Du använder också dina nya kunskaper i ett uppsatsarbete. Det här året läser du till stor del gemensamt med studenterna på programmen i Medie- och kommunikationsvetenskap. Det är nu du väljer profil inför år två och tre.

År två varvar du övningar i arbetsmetoder och olika former av redaktionellt arbete med studier i mediejuridik, medieetik och ekonomi Nu börjar du också orientera dig inom ditt valda profilämne. Du utvecklar dina färdigheter i att skriva nyhetsartiklar och lär dig också mer gestaltande journalistik, exempelvis reportage, personporträtt, recensioner. De praktiska inslagen breddas och du lär dig mer om att arbeta med bild, radio och tv. Du gör också en kort praktik.

Under år tre fördjupar vi oss i vetenskapliga metoder, och du gör en längre praktik. Vi har goda samarbeten med redaktioner i Umeå och övriga Sverige och hjälper dig gärna att hitta en praktikplats. Därefter fördjupar du dig inom ditt valda profilområde. Under sista terminen utför du ett självständigt journalistiskt arbete och skriver din kandidatuppsats.

Programöversikt

År 1
Medier och kommunikation. Journalistik I. Strategisk kommunikation I. Produktion för tryckta medier och webb.
Medie-, kultur- och samhällsteori. Politik och samhälle. Undersökningsmetodik I. B-uppsats.

År 2
Journalistiskt språk och journalistisk gestaltning. Ekonomi och statistik. Redaktionellt arbete. Mediejuridik och -etik. Research, teve och radio. Profilstudier. Praktik I.

År 3
Undersökningsmetodik II. Praktik II. Granskande journalistik I och II. Profilfördjupning och teori. Kandidatuppsats.

Efter utbildningen

Våra tidigare studenter har fått arbete bland annat inom dagspress, på lokalradio, TV och på specialredaktioner. Anställningar som webbredaktör blir allt vanligare. Men även om detta är en journalistutbildning finns också andra arbetsmöjligheter. En del av våra tidigare studenter arbetar exempelvis som informatörer eller pressansvariga inom organisationer och företag.

Vanliga jobb

  • Journalist inom radio/tv/print/webb
  • Pressansvarig
  • Förlagsredaktör
  • Informatör

Plugga utomlands?

För dig som vill finns möjlighet att förlägga din praktik under år tre i ett annat land.

Examen

Filosofie kandidatexamen i journalistik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Elin Leyonberg