Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsa utomlands

Först Umeå – sedan världen! Lär känna en annan kultur, förbättra dina språkkunskaper och skaffa nya vänner och kontakter i andra länder. På de flesta av våra utbildningar kan du läsa delar utomlands, så kolla var du kan åka på just den utbildning du vill läsa.

Plugga utomlands som utbytesstudent

 

Funderar du på att studera i ett annat land?

Du är inte ensam. Och en sak är nästan alla ense om – om du får chansen att studera i ett annat land än Sverige, ta den! Att leva i en annan miljö och träffa nya människor berikar och utvecklar. Du får inte bara språkkunskaper utan även social kompetens, kulturella insikter, ett internationellt kontaktnät och inte minst många roliga minnen.

För dig som vill spendera en del av din utbildning utomlands finns flera möjligheter. Du kan söka utbytesstudier, eller ordna studier utomlands på egen hand som så kallad freemover. Du kan också ansöka om ett stipendium för att göra fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland, eller stipendium för att göra praktik i ett annat land inom Europa.

Att studera som utbytesstudent

Att vara utbytesstudent innebär att du studerar utomlands som en del av din utbildning i Sverige. Du läser då på ett av våra partneruniversitet och kan sedan ansöka om att tillgodoräkna dig det du läst i din examen från Umeå. Ett partneruniversitet är ett universitet utomlands som vi har kommit överens om att "byta studenter" med.

Om du vill bli utbytesstudent vid något av Umeå universitets partneruniversitet måste du först ansöka om en utbytesplats.

Utbytesprogram

Det finns flera internationella utbytesprogram. Erasmus+ och Nordplus är program som de flesta svenska universitet och högskolor deltar i. Det finns också program för utbyte med länder i andra delar av världen, till exempel Linnaeus-Palme som ger stipendier för studier i låg- och medelinkomstländer.

Utbytesavtal

Vi har utbytesavtal med partneruniversitet i hela världen. Det finns fyra olika typer av avtal:

  • Avtal som är universitetsövergripande
  • Avtal som är skrivna på fakulteter
  • Avtal som är skrivna på institutioner
  • Avtal som bara gäller för specifika utbildningar

Vilka länder och universitet du kan åka till beror därför på vad du studerar här i Umeå. Kontakta institutionen som ansvarar för utbildningen du vill läsa för att få veta mer om vilka utbyten som finns för just dig. Du kan även leta bland våra avtal i Solemove, databasen för utbytesavtal. 

Fördelar med att vara utbytesstudent

Några fördelar med utbytesprogram är att:

  • Din institution eller International Office hjälper dig med praktiska detaljer.
  • Du kan  ansöka om att tillgodoräkna dig det du läst utomlands i din examen.
  • Du behöver inte betala terminsavgift till det utländska universitetet.
  • I vissa fall innebär utbytesprogrammen att du får ett stipendium utöver studiemedlen från CSN.

Att resa på egen hand, freemover

Du kan även välja att åka iväg på egen hand som så kallad freemover. Som freemover-student behöver du inget avtal utan kan själv planera din tid utomlands. Du kan själv välja vad du vill läsa, vart du ska åka och hur länge du ska vara borta. Att åka som freemover innebär att du får ordna allt på egen hand. Det kräver planering och noggranna förberedelser. Var därför beredd på att det tar tid – upp till ett år – att förbereda, söka och bli antagen.

Tänk på att vissa yrken kräver att du har en svensk legitimation för att få arbeta inom yrket i Sverige, till exempel läkare.

Praktisera utomlands

Du kan söka stipendium för att göra praktik i Europa inom ramen för Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra kostnader i samband med utlandspraktiken. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt Europeiska kommissionens regler.

Ex-jobb utomlands

När du är i slutet av din utbildning kan ansöka om Minor Field Studies (MFS). Om din ansökan beviljas får du ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller examensarbete

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.