"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studier och föräldraskap

Har du, eller väntar du, barn? Då kan du behöva veta vad som gäller för bland annat scheman, om du är på praktik eller om du behöver ta ett studieuppehåll.

Vi ger stöd och har regelverk för att underlätta för föräldrar att studera. Här kan du läsa mer.

Få tillgång till kursens schema

Kursens schema med tider, undervisning och examination för de första veckorna ska finnas tillgängligt i god tid innan kursperiodens start.

Mer om hur och när scheman ska publiceras kan du läsa om i våra regler för studieadministration.

Tider för att skriva prov

Ordinarie prov ska normalt förläggas måndag till fredag mellan klockan 08.00 och 17.00 under kursens gång. För att ta hänsyn till studenter med barn ska ordinarie prov och omprov förläggas till olika veckodagar.

I regler för betyg och examination kan du läsa mer om prov, omprov och betyg.

Barn i universitetets lokaler

Som huvudregel får minderåriga barn inte vara på universitetet i undervisningssituationer som till exempel föreläsningar, men i undantagsfall kan du få ta med barn. I sådana fall ska du först fråga prefekten vid den institution som ansvarar för kursen du läser. Det finns inget förbud mot att ta med barn i de lokaler på universitetet som räknas som allmän plats.

Vad man får göra och inte i universitetets lokaler finns i regler för lokaler.

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Om du läser en utbildning där praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ingår kan du som har barn ansöka om förtur vid praktikplacering.

Läs mer om vad som gäller i reglerna för praktik och studieresor.

 

Om du behöver göra uppehåll i studierna

Behöver du vara hemma en lite längre period för vård av barn kan du ansöka om att få ett uppehåll i studierna.

Du kan läsa mer om studieuppehåll här.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-22