Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studieverkstadens drop-in och föreläsningar

Välkommen till oss med dina frågor kring akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. Under våra drop-in-tider erbjuds ett fördjupat stöd.

Information angående coronaviruset

Bibliotekets verksamhet påverkas och anpassas med anledning av covid-19, bland annat när det gäller öppettider och reservationer. Läs mer:

Information om biblioteket under covid-19

Drop-in-tider

Vår drop-in äger oftast rum i Studieverkstaden på Universitetsbiblioteket, men också vissa tider i Medicinska bibliotekets entré.

Karta till Studieverkstaden

Sök- och skrivverkstad

Kom och få hjälp med dina frågor kring akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering.

Start: 17 september

När: Torsdagar 13.00–14.30
Var: Studieverkstaden, UB

Skrivande på svenska

Få hjälp med dina frågor om akademiskt skrivande på svenska: språk, stil, struktur, skrivprocess. Har du en aktuell skrivuppgift, så ta gärna med en utskrift. Du kan också få tips inför muntliga presentationer.

När: Tisdagar 12.30-13.30
Var: Medicinska bibliotekets entré

Studieteknik

Du får konkreta tips på hur du använder din tid effektivare när du pluggar, hur du bäst tar dig an kurslitteraturen och hur du kan utveckla dina anteckningsstrategier med mera.

När: Onsdagar 09.30–10.30
Var: Studieverkstaden, UB

Akademiskt skrivande (engelska)

Få hjälp med dina frågor om akademiskt skrivande på engelska; språk, stil, struktur, skrivprocess.

När: Tisdagar 12.00–14.00
Var: Studieverkstaden, UB

Studieverkstadens kompendier

Läs gärna igenom våra kompendier kring studieteknik, akademiskt skrivande och muntlig presentation innan du kommer på en drop-in-tid eller bokar en handledningstid.

Om planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas.

Om struktur, språk och stil i akademiska texter.

Tips om att förbereda och framföra presentationer samt råd om nervositet och rampfeber.

Föreläsningsserier