Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Studieverkstadens drop-in och föreläsningar

Välkommen till oss med dina frågor kring akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. Under våra drop-in-tider erbjuds ett fördjupat stöd.

Information angående coronaviruset

Biblioteket har begränsade öppettider och det är inte tillåtet att studera i biblioteket. Från den 11 maj är inte längre möjligt att reservera böcker. Läs mer:   

Biblioteket under covid-19

Drop-in-tider

Här kan du läsa mer om våra olika teman för drop-in och se tider för respektive tema. Under vårterminen sker all drop-in via Zoom. Välkommen med din fundering!

Akademiskt skrivande

Få hjälp med dina frågor om akademiskt skrivande: språk, stil, struktur, skrivprocess. Har du en aktuell skrivuppgift, så ta gärna med en utskrift. Du kan också få tips inför muntliga presentationer.

När: Tisdagar kl. 15.00-16.00, med start 12 januari
Var: Online (länk till mötesrum i Zoom)

Informationssökning och referenser

Ett tillfälle för dig som behöver konkreta råd om hur du kan söka efter vetenskapligt material till rapporter och uppsatser. Vi svarar också på frågor kring hur du ska källhänvisa i den löpande texten och skriva referenser i referenslistan.

När: Tisdagar kl. 15.00-16.00
Var: Online (länk till mötesrum i Zoom)

Studieteknik

Du får konkreta tips på hur du använder din tid effektivare när du pluggar, hur du bäst tar dig an kurslitteraturen och hur du kan utveckla dina anteckningsstrategier med mera.

När: Onsdagar kl. 9.00-10.00, med start 10 februari
Var: Online (länk till mötesrum i Zoom)

Film om Studieverkstaden

Studieverkstaden

En film om hur Studieverkstaden kan ge dig stöd i dina studier. 

Studieverkstadens kompendier

Läs gärna igenom våra kompendier kring studieteknik, akademiskt skrivande och muntlig presentation innan du kommer på en drop-in-tid eller bokar en handledningstid.

Om planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas.

Om struktur, språk och stil i akademiska texter.

Tips om att förbereda och framföra presentationer samt råd om nervositet och rampfeber.

Föreläsningsserier