"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Guide till biblioteket: Student

Biblioteket är en resurs för dig under hela din studietid. Här kan du plugga, låna kurslitteratur och söka efter artiklar i olika databaser. Du kan också få hjälp med informationssökning, studieteknik, akademiskt skrivande och referenser. I den här guiden tipsar vi om hur du kan använda biblioteket både på campus och på distans.

Använd biblioteket - på plats eller på distans

Oavsett var du befinner dig kan du använda biblioteket i dina studier. Här hittar du praktisk information både om sådant som finns på plats i biblioteket och om hur du får tillgång till bibliotekets resurser hemifrån.

Kom igång med att använda biblioteket

De tre viktigaste sakerna som du behöver ha koll på för att börja använda biblioteket är Umu-kortet, ditt Umu-id och bibliotekets söktjänst:

  • Ditt Umu-id ger dig tillgång till bibliotekets e-resurser, som e-böcker, artiklar och databaser. Med ditt Umu-id kan du också boka bibliotekets grupprum.
  • Du behöver ditt Umu-kort för att kunna låna och skriva ut. Ansök om kortet i god tid!
  • Genom bibliotekets söktjänst hittar du alla våra böcker, artiklar och andra medier, och här ser du även dina lån och reservationer.

Umu-id

Umu-kortet

Bibliotekets söktjänst

Finns min kurslitteratur på biblioteket?

Biblioteket har minst två exemplar av all kurslitteratur för universitetets kurser. Ett exemplar får bara läsas i biblioteket och blir alltså aldrig utlånat. Det finns också minst ett exemplar som du kan låna hem, alternativt att boken finns som e-bok.

Finns inte din kursbok på biblioteket? Våra inköp av kurslitteratur görs alltid utifrån kurslitteraturlistorna som din lärare lägger in i utbildningsdatabasen Selma. Du kan därför inte lämna in ett inköpsförslag för kursböcker. Om biblioteket inte har köpt in din kursbok behöver du be din lärare att uppdatera informationen i Selma.

Hur lånar jag böcker som distansstudent?

Fjärrlån via ditt lokala bibliotek

Du som bor utanför Umeå kommun tar hjälp av ditt lokala bibliotek för att beställa böcker på fjärrlån från oss. Då skickar vi böckerna till ditt lokala bibliotek, vilket innebär att du lånar och återlämnar böckerna där. Du behöver inte ett Umu-kort för att fjärrlåna, utan använder ditt lokala bibliotekskort.

Om du vill låna kurslitteratur är det viktigt att ditt lokala bibliotek skriver i beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Tänk också på att kurslitteratur har kort lånetid.

Använd Umu-kortet för att låna på plats i Umeå

Om din kurs har träffar i Umeå så kommer du kanske att vilja besöka biblioteket medan du är här. Du behöver ditt Umu-kort för att kunna låna böcker. Ansök om kortet i god tid innan ditt besök. Du väljer var du vill hämta ut kortet när du ansöker om det.

Umu-kortet

 

Söka, skriva och studera - vi hjälper dig!

Biblioteket stöttar dig när du ska söka information, skriva texter under din utbildning och när du vill utveckla din studieteknik. Här kan du hitta information och få hjälp när du till exempel ska

  • hitta vetenskapliga artiklar till en uppgift
  • skriva hemtentor och uppsatser
  • skapa en struktur för dina självstudier
  • bli bättre på att anteckna på föreläsningar
  • förbereda dig inför en muntlig presentation.

Kurser, föreläsningar, drop-in och handledning

Lär dig mer om akademiskt skrivande, studieteknik och referenshantering på våra föreläsningar och workshoppar. Du kan också besöka drop-in där du kan ställa korta frågor.

Drop-in och föreläsningar för studenter

Om du vill ha lite mer fördjupad hjälp kan du boka en tid för handledning av en skrivpedagog eller bibliotekarie.

Boka sök- och skrivhandledning

I vår öppna online-kurs får du lära dig grunderna i informationssökning. Du kan gå igenom kursen i sin helhet eller plocka valfria delar.

Grundkurs i informationssökning

 

Film: Introduktion till biblioteket

Välkommen till biblioteket!

Följ med på en visning av vad biblioteket kan erbjuda dig som ny student.

Hitta i våra samlingar - från kursböcker till databaser

Biblioteket har stora samlingar av böcker, tidskrifter och annat material inom olika ämnesområden. Det tryckta materialet finns på plats i biblioteket, men stora delar av samlingarna finns tillgängligt elektroniskt. Som student är du kanske mest intresserad av att låna kurslitteratur och använda e-resurser som databaser och e-böcker. Använd bibliotekens söktjänst för att hitta det material som du letar efter.

Publicera - från uppsatser till artiklar

I universitetets publikationsdatabas DiVA registreras alla uppsatser, artiklar, avhandlingar och andra publikationer som skrivs vid Umeå universitet. I DiVA kan du både söka efter andras studentuppsatser och lägga in din egen när du är klar med den.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-11-29