Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Informationssökning och källkritik

Här får du tips på olika söktekniker och sökstrategier för att effektivisera och förbättra dina sökningar. Lär dig också mer om källkritik och hur du känner igen olika typer av vetenskapliga publikationer.

Grundläggande sökteknik

Använd olika söktekniker så blir dina sökningar i bibliotekets söktjänst och andra databaser mer träffsäkra.

Fördjupade sökmetoder

Du som till exempel ska skriva en uppsats kan använda dig av mer djupgående metoder för informationssökning.

Vetenskapliga publikationer

Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer.

Källkritik

Vi ger dig tips på hur du kan bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet.

Filmer om informationssökning

Bibliotekets söktjänst

Här får du mer information om hur du söker efter vetenskapliga artiklar i bibliotekets söktjänst.

Hur du hittar vetenskapliga artiklar i Scopus

Lär dig söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Scopus.

Sage Research Methods

Över 1000 böcker om forskningsmetoder - för både nya studenter och erfarna forskare.