Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Informationssökning och källkritik

Här får du tips på olika söktekniker och sökstrategier för att effektivisera och förbättra dina sökningar. Lär dig också mer om källkritik och hur du känner igen olika typer av vetenskapliga publikationer.

Sökteknik
Sökteknik

Grundläggande sökteknik som gör dina sökningar effektiva och pricksäkra.

Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt
Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt

Här går vi igenom två olika metoder för att söka efter tidigare forskning till en litteraturöversikt.

Vetenskapliga publikationer
Vetenskapliga publikationer

Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer.

Källkritik
Källkritik

Vi ger dig tips på hur du kan bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet.

Filmer om informationssökning

Film: Bibliotekets söktjänst
Bibliotekets söktjänst

Här får du mer information om hur du söker i bibliotekets söktjänst.

Film: Åtkomst utanför campus
Åtkomst utanför campus

Hur du använder databaser, e-tidskrifter och e-böcker utanför campus.

Film: Hur du hittar vetenskapliga artiklar i Scopus
Hur du hittar vetenskapliga artiklar i Scopus

Lär dig söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Scopus.

Film: Sage Research Methods
Sage Research Methods

Över 1000 böcker om forskningsmetoder - för både nya studenter och erfarna forskare.