Hoppa direkt till innehållet
printicon

Informationssökning och källkritik

Här får du tips på olika söktekniker och sökstrategier för att effektivisera och förbättra dina sökningar. Lär dig också mer om källkritik och hur du känner igen olika typer av vetenskapliga publikationer.

Sökteknik
Sökteknik

Grundläggande sökteknik som gör dina sökningar effektiva och pricksäkra.

Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt
Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt

Här går vi igenom två olika metoder för att söka efter tidigare forskning till en litteraturöversikt.

Vetenskapliga publikationer
Vetenskapliga publikationer

Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer.

Källkritik
Källkritik

Vi ger dig tips på hur du kan bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet.

Filmer om informationssökning

Film: Introduktion till bibliotekets söktjänst
Introduktion till bibliotekets söktjänst

Här får du mer information om hur du söker i bibliotekets söktänst

Film: Så hittar du vetenskapliga artiklar i Scopus
Så hittar du vetenskapliga artiklar i Scopus

Lär dig söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Scopus

Film: Tidskrifter inom ditt ämne - hitta i Cinahl
Tidskrifter inom ditt ämne - hitta i Cinahl