"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Centrum för skolledarutveckling

Centrum för skolledarutveckling har lång erfarenhet och bred kunskap inom området utbildningsledarskap. Vi har sedan starten 1993 utbildat skolledare, politiker, poliser samt haft seminarieverksamhet för skolchefer och skolpolitiker. Vi bedriver också omfattande forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på skolans ledarskap i vid bemärkelse.

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen. Vi bedriver utbildning för framförallt rektorer, anordnar uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet och har en levande forskningsmiljö. Våra kompetenta utbildare kommer från skilda akademiska discipliner och är även verksamma som forskare. Vår särskilda styrka som utbildningsanordnare är därför den nära kopplingen till den omfattande utbildningsvetenskapliga forskningen.

Skolverket beslutade i december 2014 vilka lärosäten som får bedriva Rektorsprogrammet 2015-2021. Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet är ett av sex lärosäten som fick uppdraget att genomföra det nationella Rektorsprogrammet. Detta innebär att Centrum för skolledarutveckling, som redan tidigare bedrivit Rektorsprogrammet, fortsätter att utbilda rektorer och biträdande rektorer.

Centrum för skolledarutveckling har tidigare förlagt sin utbildning till de fyra nordligaste länen och Skåne. Sedan hösten 2015 ger vi utbildningen i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland.

Relaterad information

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Centrum för skolledarutvecklings personal.

Samverkan

Centrum för skolledarutveckling har en bred samverkan med bland annat lärosäten och kommuner.

Statsvetenskapliga institutionen

Institutionen undersöker krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa.

Utbildningschef

Björn Ahlström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 41

Biträdande utbildningschef

Lars Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 31
Carina Adolfsson Nordström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 68

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25
Senast uppdaterad: 2023-03-22