Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Christina Boström, övrig/annan befattning

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

För frågor om utbildning på grund och avancerad nivå: se institutionens information på studentwebben.

Eva Leffler, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag undervisar och forskar främst inom skolutveckling med inriktning mot entreprenöriellt lärande  inom grund- och gymnasieskolan.

Ewa Morén, administratör

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm, doktorand

Jag är sedan augusti 2018 doktorand i Pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling. Mitt forskningsintresse rör det mellanledarskap som skapats genom karriärreformen för lärare. 

Gudrun Svedberg, universitetslektor

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Ärlestig, professor

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik och biträdande föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling.

Lars Norqvist, universitetslektor

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linn Antonsson, administratör

Administrerar: Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap.

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson, övrig/annan befattning

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Staffan Ingmanson, universitetslektor

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Ulf Leo, universitetslektor

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap.