Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anderz Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 13
Anna Rantala, universitetslektor
Telefon
090-786 74 96

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Björn Ahlström, universitetslektor
Telefon
090-786 55 41
Eva Leffler, universitetslektor
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor, docent i pedagogik med inriktning ledarskap, lärande och skolutveckling. Jag är dessutom biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, samverkan och tekniskt stöd.

Eva Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén, administratör

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm, doktorand
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och knuten till Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap för lärande.

Gudrun Svedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Ärlestig, professor

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Katarina Norberg, universitetslektor
Telefon
070-216 43 32

Katarina Norberg är docent i pedagogik vid Centrum för Skolledarutveckling.

Katarina Roos, universitetslektor
Telefon
090-786 95 43
Lars Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linnéa Eriksson Östberg, administratör
Telefon
090-786 51 52

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Magnus Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 80 14
Malin Österlind, universitetslektor
Telefon
090-786 58 53
Maria Wester, universitetslektor
Telefon
090-786 78 75

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Karling, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 65 58
Marie Olsson, övrig/annan befattning

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Peter Högstadius, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 61
Petronella Sirkka, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-786 98 32
Sara Lyrenäs, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 69
Staffan Ingmanson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson, universitetsadjunkt
Ulf Leo, universitetslektor
Telefon
090-786 51 15

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap. 

Viveca Stenkula Dahl, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-786 98 44