Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Anderz Andersson
Telefon
090-786 50 13
Anna Rantala
Telefon
090-786 74 96

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Björn Ahlström
Telefon
090-786 55 41
Eva Leffler
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor, docent i pedagogik med inriktning ledarskap, lärande och skolutveckling.

Eva Sundström
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén

Administratör, ekonomi & utbildning

Fredrika Moliis

Utbildningsadministratör vid Centrum för skolledarutveckling

Frida Grimm
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap. Jag undervisar på Rektorsprogrammet.

Gudrun Svedberg
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Ingmarie Munkhammar
Telefon
090-786 51 20
Katarina Norberg
Telefon
070-216 43 32

Katarina Norberg är docent i pedagogik vid Centrum för Skolledarutveckling.

Katarina Roos
Telefon
090-786 95 43
Lars Norqvist
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linnéa Eriksson Östberg
Telefon
090-786 51 52

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Magnus Larsson
Telefon
090-786 80 14
Malin Österlind
Telefon
090-786 58 53
Maria Wester
Telefon
090-786 78 75

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17
Petronella Sirkka
Telefon
090-786 98 32
Sara Lyrenäs
Telefon
090-786 61 69
Staffan Ingmanson
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson
Tobias Richard
Telefon
090-786 52 68

Doktorand på Sociologiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling. 

Ulf Leo
Telefon
090-786 51 15

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap. 

Viveca Stenkula Dahl
Telefon
090-786 98 44