"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Published: 2022-11-10

50 million SEK to new research within UCMR

NEWS 14 projects of PIs affiliated to UCMR are funded by the Swedish Research Council – six in natural science and engineering and eight in medicine and health. In total, researchers affiliated with UCMR receive approximately 50 million SEK in grants for new research.

Text: Ingrid Söderbergh

Natural Science and Engineering

Yaowen Wu, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära mekanismer och funktioner för icke-kanonisk autofagi

André Mateus, Kemiska institutionen och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), får 4 000 000 kr för projektet: Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet

Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg

Eric Libby, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 360 000 kr för projektet: Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram

Anna Linusson Jonsson, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära och fysikokemiska förutsättningar för rationell design av effektiva antidot mot nervgasförgiftning

Aftab Nadeem, (Sun Nyunt Wai Lab) Institutionen för molekylärbiologi, får 4 000 000 kr för projektet: Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll i värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar

Medicine and health

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Immunterapi för skydd mot Magcancer.

Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Behandling av sjukdomar orsakade av defekt dNTP-metabolism.

Magnus Evander, Institutionen för klinisk mikrobiologi, får 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och mekanismer.

Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi, får 6 000 000 kronor i projektbidrag 2022-2026 för Identifiering av bakteriella mekanismer kritiska för långvarig infektion.

Andrea Puhar, Institutionen för molekylärbiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellulär ATP-signalering i tarmbakterier.

Barbara Sixt, Institutionen för molekylärbiologi, får 3 000 000 kronor i projektbidrag 2023-2025 för Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion.

Constantin Urban, Institutionen för klinisk mikrobiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot alvarliga mykoser.

Sun Nyunt Wai, Institutionen för molekylärbiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Molekylära mekanismer vid bakterie-värd-interaktioner.

For more information, please contact: