"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-10

50 miljoner kronor till ny forskning inom UCMR

NYHET 14 projekt med forskningsledare affilierade till UCMR finansieras av Vetenskapsrådet – sex inom naturvetenskap och teknik och åtta inom medicin och hälsa. Totalt får forskare anslutna till UCMR cirka 50 miljoner kronor i anslag till ny forskning.

Text: Ingrid Söderbergh

Naturvetenskap och teknik

Yaowen Wu, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära mekanismer och funktioner för icke-kanonisk autofagi

André Mateus, Kemiska institutionen och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), får 4 000 000 kr för projektet: Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet

Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg

Eric Libby, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 360 000 kr för projektet: Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram

Anna Linusson Jonsson, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära och fysikokemiska förutsättningar för rationell design av effektiva antidot mot nervgasförgiftning

Aftab Nadeem, (Sun Nyunt Wai Lab) Institutionen för molekylärbiologi, får 4 000 000 kr för projektet: Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll i värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar

Medicin och hälsa

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Immunterapi för skydd mot magcancer.

Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Behandling av sjukdomar orsakade av defekt dNTP-metabolism.

Magnus Evander, Institutionen för klinisk mikrobiologi, får 4 800 000 kronor i projektbidrag 2023-2026 för Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och mekanismer.

Maria Fällman, Institutionen för molekylärbiologi, får 6 000 000 kronor i projektbidrag 2022-2026 för Identifiering av bakteriella mekanismer kritiska för långvarig infektion.

Andrea Puhar, Institutionen för molekylärbiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellulär ATP-signalering i tarmbakterier.

Barbara Sixt, Institutionen för molekylärbiologi, får 3 000 000 kronor i projektbidrag 2023-2025 för Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion.

Constantin Urban, Institutionen för klinisk mikrobiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot alvarliga mykoser.

Sun Nyunt Wai, Institutionen för molekylärbiologi, får 2 400 000 kronor i projektbidrag 2022-2024 för Molekylära mekanismer vid bakterie-värd interaktioner.

För mer information, kontakta gärna:

Yaowen Wu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 31
Teresa Frisan
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 08 16