"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uttag av prover och data vid Enheten för biobanksforskning

Här finns instruktioner för uttag ur de provsamlingar och register vi hanterar.

Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av Enheten på biobanksforskning för att formulera etikansökan. Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt. 
Kontakt: Åsa Ågren

NSHDS

NSHDS är en biobank med blodprover och enkätdata från cirka 135 000 personer i norra Sverige.

Kostdatabasen

Kostdatabasen innehåller information från kostregistreringar i VIP- och MONICA-studierna.

Bankfack

Bankfack är provserier på redan sjuka individer. EBF hanterar data för vissa bankfack.

OMICS-databasen

OMICS-databasen är en samling med GWAS-data och andra stora datasamlingar genererade från biobanksprover.

Diabnorr

I DiabNorr ingår personer med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller MONICA-studien.

SCAPIS

SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga.

Dessa projekt hanteras inte av Enheten för biobanksforskning

Maternitetskohorten

Kohorten innehåller över 126 000 serumprover från 91 000 gravida kvinnor.

U-CAN

U-CAN samlar in prover och annan information för flera cancersjukdomar. Materialet är tillgängligt för forskare.

 
 

Avgifter

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning och Biobanken norr

Adresser

Alla handlingar kan skickas med e-post. 

Adress till sekretariatet: ebf@umu.se

Anette Forsgren
Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå

 

Blanketter och variabelförklaringar

NSHDS

 

The Northern Sweden Diet Database (Kostdatabasen)

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-01