"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Provsamlingar och register

Här finns beskrivningar av de provsamlingar och register som vi hanterar och förmedlar uttag ur.

Information till deltagare

Nyttjandet av biobanksprover har lett till bland annat ny kunskap om virusinfektioners roll i utvecklingen av livmoderhalscancer, hormoners påverkan på utvecklingen av bröst- och prostatacancer och om hjärt-kärlsjukdom.

Studier utförs såväl inom Västerbotten som i omfattande internationella samarbeten.

Läs mer: Information till deltagare i studier

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS)

NSHDS är en biobank med blodprover och enkätdata från cirka 143 000 personer i norra Sverige.

Kostdatabasen

Kostdatabasen innehåller information från kostregistreringar i VIP- och MONICA-studierna.

Bankfack

Bankfack är provserier på redan sjuka individer. EBF hanterar data för vissa bankfack.

OMICS-databasen

OMICS-databasen är en samling med GWAS-data och andra stora datasamlingar genererade från biobanksprover.

Diabnorr

I DiabNorr ingår personer med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller MONICA-studien.

SCAPIS

SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga.

PREDICT

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer i biobanksprover.

För nedanstående projekt hanteras uttaget av andra än Enheten för biobanksforskning.
U-CAN

U-CAN samlar in prover och annan information för flera cancersjukdomar. Materialet är tillgängligt för forskare.

Maternitetskohorten

Kohorten innehåller över 126 000 serumprover från 91 000 gravida kvinnor.

Senast uppdaterad: 2023-03-02