Hoppa direkt till innehållet
printicon

Grundutbildningen

Som student vid polisutbildningen vid Umeå universitet får du lära dig att analysera problem, söka kunskap, se orsakssamband, finna lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser. Du har också ett stort eget ansvar att självständigt söka kunskap, samarbeta i grupp eller arbeta självständigt för att lösa uppgifter.

Grundutbildningen omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Från 2016 så infaller den sex månader långa aspirantutbildning mitt i termin 4. Du läser först 12 veckor hos oss, går ut på Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader och kommer sedan tillbaka till universitetet och läser de avslutande åtta veckorna. Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Hur är polisutbildningen uppbyggd?


Utbildningsplan för polisprogrammet 2018-01-29

Terminsöversikt hösten 2019

Kursplan termin 1, Grunder för polisiärt arbete

Kursplan termin 2, Polisiärt arbete A

Kursplan termin 3, Polisiärt arbete B

Kursplan termin 4, Polisiärt arbete C1, 12 veckor

Kursplan termin 4/5 - Polisiärt arbete C2, 8 veckor

Litteraturlista för samtliga fem terminer

Utbildningens innehåll och arbetsformer

Ämnet polisiärt arbete består av juridik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet, beteendevetenskap, vetenskaplig metod, självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilkörning, kriminalteknik, akutsjukvård, grundläggande informationsteknik (radio/data), muntlig och skriftlig framställning samt mental träning.

Utbildningen ges med en problembaserad metodik med stor ämnesintegration. Under hela utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Genom reflektion, analys och självständig granskning fördjupas den studerandes teoretiska och praktiska kunskapsbas. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande och förhållningssätt till andra människor.

Polisens arbete syftar till att upprätthålla allmän ordning och trygghet samt att tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Arbetet är ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Till detta bidrar Polisutbildningen i Umeå genom att utbilda studenter till/vidareutbilda:

  • poliser som är trygga i vardagsarbetet
  • poliser som är engagerade och professionella i sitt förhållningssätt
  • poliser som kan förändra och utveckla verksamheten
  • poliser som har en förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och nya erfarenheter.


Vid polisutbildningen förmedlas, konstrueras och utvecklas kunskap med relevans för polisyrket. Kunskapen är tillämpbar inom det svenska polisväsendet men ska också bidra till en förståelse för andra länder och internationella förhållanden. På sikt ska grundutbildningen för poliser i Umeå utvecklas till en kvalificerad professionsutbildning på högskolenivå. Vår grund- och vidareutbildning ska vara högskolemässig, forsknings- och praktikanknuten.

Övrig information


Hur söker jag ut mitt schema?

Försäkringsvillkor

Polisprogrammet campus/distans

Här hittar du som student information om Polisprogrammet och välkomstbrev.
Polisprogrammet - Campus
Polisprogrammet - Campus

Här hittar du information om Polisprogrammet på campus

Polisprogrammet - Distans
Polisprogrammet - Distans

Här hittar du information om Polisprogrammet på distans