"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i polisiärt arbete

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

I samhällsdebatten och från politiskt håll finns tydliga krav på att polisiära metoder behöver utvecklas i takt med att samhället förändras. Med den här utbildningen får du som har studerat inom eller arbetar med exempelvis polisiärt arbete, socialt arbete, juridik, psykologi eller kriminologi, bättre förutsättningar att bidra till bra samverkan i samhället kring frågor om brottslighet, trygghet, brottsförebyggande och tillitsskapande arbete.

Under utbildningen

Under utbildningen får du studera samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott, polisens organisation och styrning, hälsa och hållbarhet samt internationellt polisarbete. Centrala teman under utbildningen är kunskaps- och evidensbaserat polisarbete, vetenskaplig metod samt forskningens roll i kunskaps- och metodutvecklingen.

Inom utbildningen möts människor med olika bakgrund som delar intresset för utveckling av polisens arbete och förbättrad samverkan i arbetet med brottsbekämpning. Vissa studenter kan ha avslutat sin akademiska grundexamen nyligen medan andra har lång yrkeserfarenhet inom polisen eller något av de områden som samverkar med polisen kring de här frågorna.

Varför ska du läsa det här programmet?

Polisens arbete och metodutveckling behöver i ökande grad baseras på kunskaper och erfarenheter som forskning har visat fungerar. Samtidigt innebär polisiärt arbete ett stort behov av väl fungerande samarbeten med flera andra samhällsaktörer.

Den här utbildningen vänder sig därför till dig som:

  • Arbetar som polis eller civilanställd inom polismyndigheten och har en kandidatexamen.
  • Har arbetsuppgifter som tangerar polisiärt arbete. Det kan gälla arbete inom tull, kriminalvård eller kustbevakning, men också med säkerhet, ordning och försäkring. Du kan också arbeta som exempelvis socionom, psykolog eller jurist.
  • Har en kandidatexamen inom ett huvudområde där kunskaper i polisiärt arbete är relevant, till exempel socialt arbete, kriminologi, juridik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap.

Undervisning och arbetsformer

Kurserna på magisterprogrammet ges på halvfart, men genom att du läser två kurser parallellt innebär programmet heltidsstudier. Undervisningsspråket är svenska, men enstaka kurser eller kursmoment kan ges på engelska. Programmet genomförs helt på distans genom nätbaserad undervisning. Du bedriver dina studier med en hög grad av självständighet, genom aktivt kunskapssökande och med en förmåga till kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Programöversikt

Termin 1

Första halvan av terminen:
Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik 7,5 hp

Samverkan och polisarbete för tillitsskapande och förebyggande av brott 7,5 hp

Andra halvan av terminen:
Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete 7,5 hp

Polisens organisation och styrning 7,5 hp

 

Termin 2

Första halvan av terminen:
Hälsa och hållbarhet i polisiärt arbete 7,5 hp

Andra halvan av terminen:
Internationellt polisarbete 7,5 hp

Under hela terminen:
Magisteruppsats i polisiärt arbete 15 hp

Efter utbildningen

Utbildningen är kompetenshöjande för alla arbeten där kunskap i polisiärt arbete är relevant. Det kan gälla många slags anställningar inom Polismyndigheten som exempelvis analytiker, verksamhetsutvecklare, kommun- och områdespolis, utlandsuppdrag, internationellt polisarbete, eller i civila tjänster som till exempel brottsutredare. Fler verksamheter än Polismyndigheten efterfrågar också den kompetens som utbildningen ger, bland annat för arbete med säkerhet inom offentlig eller privat verksamhet, arbeten inom myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller kriminalvården, och för brottsförebyggande arbete på en länsstyrelse, kommun eller region.

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde polisiärt arbete.

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i polisiärt arbete, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi och psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag 30-285 hp. 25% av platserna fördelas till sökande med avslutad polisutbildning (urvalsgrupp AM-PU, styrkes med intyg). 75% av platserna till övriga behöriga sökande (urvalsgrupp HPAV).

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2096

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Enheten för polisiärt arbete
Kontaktperson för programmet är:
Sabinha Önnerlöv