"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser i polisiärt arbete

Utöver våra utbildningsprogram så ger vi även fristående kurser inom huvudområdet polisiärt arbete.

Huvudområdet polisiärt arbete består av flera delar. I ämnet ingår juridik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet, beteendevetenskap, vetenskaplig metod, självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilkörning, kriminalteknik, akutsjukvård, grundläggande informationsteknik, muntlig och skriftlig framställning samt mental träning.

Vi ger fristående kurser både på grundnivå och avancerad nivå. Du som läst polisprogrammet vid Umeå universitet (som motsvarar 120 hp) kan komplettera med kurserna på grundnivå för att ta ut en kandidatexamen i polisiärt arbete. Kurserna på avancerad nivå ingår i magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurser.

Kurserna ges på distans. Vissa av kurserna har inga fysiska träffar. På vissa kurser är det träffar på campus Umeå i början och i slutet av den aktuella kursen.

Läs mer om kurserna och vad de innehåller längre ned på sidan.

Om du siktar mot en examen i polisiärt arbete

Krav för kandidatexamen

Om du kompletterar din polisutbildning med fristående kurser i polisiärt arbete, så kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen (utan inriktning) med huvudområdet polisiärt arbete. Kraven för en filosofie kandidatexamen med huvudområdet polisiärt arbete vid Umeå universitet är:

 • Avslutade kurser om 180 hp (högskolepoäng).
 • Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom, det vill säga huvudområdet polisiärt arbete. 
 • Av de 90 poängen ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, inklusive minst 15 hp examensarbete. "Kandidatexamensnivå" innebär att kursen har ett förkunskapskrav om minst 60 hp kurser på grundnivå inom ett och samma huvudområde.

En sådan examen skulle exempelvis kunna utgöras av kurserna:

 • Kurser inom polisiärt arbete från polisprogrammet, ~ 120 hp
 • Någon eller några av kurserna
  • Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp
  • Polisiärt arbete i socialt utsatta situationer, 7,5 hp
  • Interpersonell kommunikation i polisiär konflikthantering, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5 hp
 • Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete, 15 hp
 • Eventuella andra kurser inom valfritt huvudområde motsvarande resterande hp för att komma upp i totalt 180 hp 

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om examen.

Krav för magisterexamen

Om du läst magisterprogrammet i polisiärt arbete, eller kurserna som ingår i det men som fristående kurser, så kan du ansöka om en filosofie magisterexamen (utan inriktning) med huvudområdet polisiärt arbete. Kraven för en sådan examen vid Umeå universitet är:

 • Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen, och
 • Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå.
 • Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom, inklusive minst 15 hp examensarbete. Huvudområdet för den här examen är alltså polisiärt arbete.

Läs mer här om hur du ansöker om examen.

Tillgodoräknande till högskolepoäng av polisprogrammet påbörjad till och med hösten 2020

Om du började läsa på polisprogrammet före eller till och med hösten 2020 och vill få högskolepoäng för kurserna du läst inom programmet, så kan du ansöka om tillgodoräknande.

Du ska ha genomfört kurserna med godkänt resultat för att kunna få dem tillgodoräknade. Tillgodoräknandet ska vara godkänt innan du ansöker om examen.

Läs mer om tillgodräknande av polisutbildning till högskolepoäng i polisiärt arbete.

Du som börjat på polisprogrammet från och med vårterminen 2021 ska inte ansöka om tillgodoräknande. Du får högskolepoäng direkt för kurserna du slutför inom programmet och kan använda dem som en del i en ansökan om examen.

Våra kurser på grundnivå

Våra kurser på avancerad nivå

Har du frågor? Kontakta oss!

Pontus Bergh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 20
Sabinha Önnerlöv
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 85
Senast uppdaterad: 2023-12-08