Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Gensaxen CRISPR-Cas9 revolutionerar gentekniken

Gensaxen CRISPR-Cas9 kallas genteknikens skarpaste verktyg och har revolutionerat molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning. Emmanuelle Charpentier gjorde upptäckten av gensaxen vid Umeå universitet 2012. År 2020 tilldelades hon och Jennifer A. Doudna, vid University of California, Berkeley, USA, Nobelpriset i kemi för upptäckten. På den här sidan finns material kopplat till gensaxen samlat.

Detta är CRISPR-Cas9

Populärvetenskapliga beskrivningar av gensaxen.
Nobelpris till upptäckt vid Umeå universitet
Nobelpris till upptäckt vid Umeå universitet

Emmanuelle Charpentier prisas för upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9.

Gensaxen används över hela världen
Gensaxen används över hela världen

Så tog sig gensaxen från Umeå universitet och ut i världen.

Film: Emmanuelle Charpentier om CRISPR-Cas9
Emmanuelle Charpentier om CRISPR-Cas9

Hedersdoktor Emmanuelle Charpentier berättar om upptäckten av CRISPR-Cas9 och vad Umeå universitet betytt för henne.

Revolutionerande för forskning

CRISPR-Cas9 är ett verktyg som kommer ur grundforskning och går att applicera inom många olika forskningsfält. Här finns några exempel.
Expertlista CRISPR-Cas9
Expertlista CRISPR-Cas9

Expertlista med kontaktuppgifter på våra experter inom CRISPR-Cas9 vid Umeå universitet.

Film: Gensaxen som revolutionerade gentekniken
Gensaxen som revolutionerade gentekniken

Stefan Jansson, växtforskare, förklarar hur gensaxen CRISPR-Cas9 fungerar och hur den kan användas.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9
Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Stort anslag till design av fotosyntes för framtidens grödor
Stort anslag till design av fotosyntes för framtidens grödor

Professor Åsa Strand ska tillämpa genetiska modifieringstekniker för att öka produktiviteten hos grödor.

Forskningsmiljö som ger förutsättningar

Emmanuelle Charpentier har flertalet gånger lyft forskningsmiljön i Umeå som en av förutsättningarna för hennes upptäckt. Här är några beskrivningar av det klimat som finns vid Umeå universitet.
Öppet klimat för banbrytande forskning
Öppet klimat för banbrytande forskning

Många vittnar om att Umeå universitet har ett särskilt klimat.

Film: Framgångsrik forskning vid MIMS
Framgångsrik forskning vid MIMS

Bernt Eric Uhlin, professor i molekylär biologi, berättar om forskningslaboratoriet MIMS.

"Juvel i kronan finns i Umeå"
"Juvel i kronan finns i Umeå"

Vetenskapsrådets internationella expertpanel hyllar Umeå universitet och centrumet UCMR i rapport.

Film: Vägen till Umeå universitet
Vägen till Umeå universitet

Film från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om varför Charpentier valde Umeå och vikten av grundforskning.

Om Emmanuelle Charpentier

Reportage och porträtt som beskriver såväl personen som vägen till upptäckten.
CRISPR-Cas9 – Genteknik för framtiden
CRISPR-Cas9 – Genteknik för framtiden

Porträtt av Emmanuelle Charpentier och hennes väg fram till den banbrytande upptäckten och vidare.

"Det kommer att ge lyskraft till Umeå universitet"
"Det kommer att ge lyskraft till Umeå universitet"

Äntligen blev Nobelpriset verklighet för Emmanuelle Charpentier. Glädjen är stor på Umeå universitet.