"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsforskarskolans utlysning av såddpengar för att etablera och utveckla samarbeten 

Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation främjar forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor. Företagsforskarskolan utlyser såddpengar (seed money) till forskare i syfte att etablera och utveckla samarbeten med målet att lämna in en full ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser. 

Villkor 
Såddmedel på upp till 50 000 kronor (inklusive overhead) kan sökas för att etablera en kontakt med en extern part eller för att skriva en ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser. Extern part behöver inte vara tillfrågad, men det är en fördel om det finns en etablerad kontakt. Pengarna kan till exempel användas för resor eller som ersättning för arbetstid och ska disponeras inom sex månader från dess att ansökan beviljas. Icke använda medel återbetalas till Företagsforskarskolan.

Vem är behörig att söka? 
Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka såddmedel. Ansökningar från samtliga ämnesområden är välkomna. Den sökande får inte ha ett direkt eller indirekt ägande i den externa organisationen.

Vad ska ansökan innehålla? 
Syftet med företagsforskarskolan är att främja samarbeten mellan forskare och externa parter genom att delfinansiera gemensamma doktorandprojekt. Ett steg mot ett gemensamt doktorandprojekt är ett etablera en kontakt mellan forskare och extern part och undersöka förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete. Idén med såddmedel är att underlätta detta steg.  
 
Ansökan ska innehålla: 

  • En beskrivning av forskningsområdet, projektidén och potentiella partners (max 1500 tecken).
  • Tänkta aktiviteter och budgeterade kostnader, inklusive overhead.
  • CV på max två sidor samt fem utvalda artiklar som är relevanta för ansökan.


När och hur ska ansökan lämnas in? 
Ansökan ska skickas in elektroniskt till registrator vid Umeå universitet, medel@diarie.umu.se.  
 
Ansökan kan skickas in när som helst under året. Märk ditt e-postmeddelande och din ansökan med aktuellt diarienummer.

Diarienummer för ansökningar som skickas in under 2024: FS 2.1.6-2042-23

Ansökningarna behandlas löpande. 

Frågor?
Om du har frågor om ansökan, eller Företagsforskarskolan i allmänhet, tveka inte att kontakta Företagsforskarskolans föreståndare Patrik Rydén.  

Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Senast uppdaterad: 2024-04-02