"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan vid humanistiska fakulteten är en integrerad och central del av fakultetens verksamhet.

Målet är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, att utveckla kompetens och färdighet samt att arbeta för bättre möjligheter till arbete både inom och utanför akademin. Ett annat viktigt mål är ökad internationalisering.

Forskarskolan är en gemensam tvärvetenskaplig plattform för kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid. Inom forskarskolan anordnas kurser och månadsseminarier med olika teman. Både kurserna och seminarierna är öppna för fakultetens samtliga doktorander.

Humanistiska fakulteten forskarskola grundades 2008 och har som syfte att:

 • ge ett mervärde till doktorandernas studietid
 • förbättra kvaliteten på utbildningen för doktorander
 • stödja doktorander att få den kompetens som krävs för en framgångsrik
 • framtida karriär inom och utanför akademin
 • exponera doktorander för tvärvetenskapliga sammanhang
 • erbjuda ett socialt och pedagogiskt utrymme för doktorander och handledare
 • för att interagera och utbyta idéer
 • tillhandahålla ett sätt att utbyta idéer om doktorandutbildning mellan olika discipliner
 • främja gränsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete inom och utanför fakulteten
 • tillhandhålla ett kursutbud om 10 hp som har aktualitet och relevans för doktoranderna
   

Allmänna villkor:

Alla studerande på forskarnivå ska vara knutna till en forskarskola. I normalfallet tillhör den studerande Humanistiska fakultetens forskarskola. I det fall den forskarstuderande ska tillhöra en annan forskarskola, anges detta i samband med antagning och vid formulerande av individuell studieplan.

Den forskarstuderande läser minst 10 hp inom ramen för någon forskarskola. Aktuella kurser anges i forskarskolans utbildningsplan.

FADCs kursutbud:

Developing as a Doctoral Researcher 5 hp - Ges termin 1 och 2 under doktorandstudierna – (kursplaner)

Advanced Academic Writing 2,5 hp – ges termin 3 under doktorandstudierna

Leadership and Career Planning 2,5 hp – ges termin 7

Data Management and Open Science 7,5 hp 

Vilka kurser doktorander tar inom ramen för den givna forskarskolan ska beslutas av doktoranden tillsammans med handledare och föras in i doktorandens ISP (individuell studieplan).

Ledning:

Föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola är Virginia Langum. Biträdande föreståndare på Humanistiska fakultetens forskarskola är Kristina Sehlin Macneil.

Senast uppdaterad: 2022-11-21