Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Arnqvist Lab

Forskargrupp Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.

Bakterien H. pylori koloniserar den mänskliga magen hos mer än hälften av världens befolkning. Bland de smittade är majoriteten fortfarande icke-symptomatisk medan en mindre delpopulation utvecklar allvarlig magsjukdom som magsår av magcancer. Om det inte behandlas koloniserar H. pylori den hårda miljön i magen under hela livstiden.

Vidhäftning av H. pylori till magepitelial foder är en nyckelfaktor för upprättandet av livslånga långlivade infektioner. Den hittills bäst studerade adhesin är den blodgruppsantigenbindande adhesin BabA, som medlar bindning till ABO-blod grupp antigener som finns i det gastriska epitelialfodret. En annan väl karakteriserad adhesin är sialiinsyrabindande adhesin, SabA, som förmedlar bindning till sialyl-Lewis a/x- antigener i den inflammerade magslemhinnan.

Vi har i tidigare studier beskrivit mekanismer som påverkar adhesin-receptorinteraktioner och i synnerhet mekanismer som påverkar adhesinuttryck. Med vår expertis inom H. pylori-genetik i kombination med biokemiska metoder försöker vi fortsätta att nysta upp de molekylära mekanismer som fungerar för att finjustera uttrycket av BabA och SabA-adhesiner i förhållande till miljöfaktorer och sjukdomar.

H. pylori yttre membranblåsor (OMV) och värdcellulära svar

Vi är också intresserade av yttre membranblåsor som är gjutna från H. pyloris bakteriella yta, funktionen av blåsor som fordon för leverans av bakteriella virulensfaktorer och motsvarande värdcellulära svar.

Publikationer:

Publikationslista i PubMed

Forskningsledare

Anna Arnqvist
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 39

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Nya pengar ger mer forskning mot cancer

Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden