"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Britt Andersson lab

Forskargrupp Karakterisering och förståelse av materials egenskaper samt hur detta kan nyttjas för olika tillämpningar.

Genom karakterisering och undersökning av material syftar forskningen till ökad förståelse av materials egenskaper, och hur t ex dessa egenskaper kan nyttjas för tillämpningar. 

Typer av material är t ex funktionella keramer som dielektriska- och piezoelektriska material eller keramiska och metalliska konstruktionsmaterial. Det kan också handla om egenskaper hos mjuk vävnad kopplad till diagnostik av sjukdom. Nuvarande och nyligen genomförda forskningsprojekt handlar om: korrosion och biobränslens påverkan av eldfasta keramer i kalkugnar; taktila piezoelektriska sensorer för diagnostik av cancer i mjuk vävnad; värmeegenskaper hos torrefierat biobränsle; mikromekanisk karakterisering av vävnad på cellnivå; modellering av vibrationsspektrum och de elastiska-, dielektriska- och piezoelektriska parametrarna hos piezoelektriska element samt provtagning och karakterisering av aerosoler.

Forskningen omfattar typiskt olika fysikaliska mätmetoder, sensorteknik med signalbehandling, modellering med t ex FEM och FactSage (termokemisk modellering) samt karaktärisering av materialegenskaper med t ex SEM, EDS, och XRD.

Forskningsledare

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38

Översikt

Forskningsområde

Fysik, Materialvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-04-14