"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Clas Ahlm Lab

Forskargrupp Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla framtida behandling. I projektet CoVacc utvärderas skyddseffekten av vaccin mot covid-19 och hur de som haft covid-19-infektion svarar på vaccin jämfört med de som inte haft infektion före vaccineringen.

Clas Ahlm lab studerar två viktiga virusinfektioner, COVID-19 och hantavirus infektion. Båda virusinfektionerna smittar via lungorna och kan orsaka svår sjukdom och till och med död framför allt hos äldre och personer med annan samtidig kronisk sjukdom.

Ytterligare kunskap behövs om både sjukdomsmekanismer och skyddande immunitet, effektiv behandling och vaccineffekt för covid-19, och det saknas ännu behandling och vaccin mot sorkfeber och andra allvarligare virus inom gruppen hantavirus.

Puumala hantavirus

Puumala hantavirus orsakar sorkfeber, en mild blödarfeber som förekommer i Central- och Nordeuropa. I Sverige kallas infektionen sorkfeber och finns främst i norra delen av landet. Infektionen karaktäriseras av hög feber, buksmärtor, huvudvärk, luftvägssymtom, milda blödningssymtom och övergående njursvikt. Vi har genom våra studier kunnat visa att komplikationer med stroke, hjärtinfarkt och blodpropp i lungorna förekommer. Infektioner orsakade av andra hantavirus som förekommer på Balkan, i Asien och Amerika har en dödlighet upp till 40 procent. Många fall av sorkfeber innebär också svår sjukdom som ofta leder till sjukhusvård och viss dödlighet. Dödligheten i sorkfeber är ca 0,5 procent men 2-6 procent för patienter över 80 år.

Forskningsprojektet sker med avancerade analyser av kliniskt material från akut sjuka patienter samt genom infektionsexperiment i celler. Vår målsättning är att öka kunskapen om sjukdomsmekanismer samt utveckla framtida behandlingar mot hantavirus infektioner.

Vi har under många år samlat ett unikt material omfattande bland annat blod, urin och lungprover från akut sjuka patienter med sorkfeber. Dessa kliniska prover används för att undersöka olika markörer för att mäta immunsvar, koagulationsrubbningar samt hjärt- och lungpåverkan. Resultaten av dessa analyser kan jämföras med kliniska symtom, infektionens svårighetsgrad och eventuella komplikationer.

Inom det NIH- stödda consortiet Prometheus utvecklar och testar vi monoklonala antikroppar mot hantavirus. De kan i framtiden kan bli en effektiv och säker behandling för att lindra sjukdomsförloppet, minska risken för svår sjukdom i framför allt de allvarligare amerikanska formerna av hantavirus.

Sammantaget kommer vår forskning att öka vår kunskap om långvarig immunitet vid både covid-19 och hantavirus, samt utveckla framtida behandlingar mot hantavirus.

Det nya pandemiska coronaviruset SARS-CoV-2 och Covid-19

Behovet av ny kunskap om det nya pandemiska coronaviruset SARS-CoV-2 och covid-19 är fortfarande stort. I CoVUm studien studeras sjukdomsmekanismer, olika biomarkörer och immunsvar under akut covid-19 infektion samt immunitet efter genomgången covid-19.

Clas Ahlm är nationellt ansvarig för studien ”CoVacc - Immunsvar vid vaccination mot covid-19, en öppen multicenter fas IV studie” för uppföljning av immunsvar och immunitet efter covid-19-vaccinering. De inkluderade forskningspersonerna kommer att följas upp till fyra år efter vaccineringen.

Som huvudsökande koordinerar Clas Ahlm vaccinuppföljningsprojektet COVERS som erhållit stöd från Vetenskapsrådet med 15 miljoner kronor.

Inom COVERS (COVID-19 Vaccine Effectiveness, Responses and Safety (COVERS) Sweden:Clinical and epidemiological studies with special focus on vulnerable groups) undersöker vi vilket skydd covid-19 vaccinationerna ger på kort och lång sikt genom mätning av specifika antikroppar mot virusets S-protein. I projektet ingår också epidemiologiska studier där skyddet i hela befolkningen följs över tiden.

I projektet samarbetar vi med forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet samt smittskyddsläkare och infektionsläkare vid nio svenska sjukvårdsregioner.

Finansiärer

Umeå universitets insamlingstiftelse
Studier av sjukdomsmekanismer och utveckling av behandling mot hantavirusinfektioner

Hjärt-lungfonden
Forskningsanslag för olika studier av hjärt- och lungengagemang vid sorkfeber och covid-19.

Umeå universitet ALF-anslag
Immunsvar och långtidsimmunitet vid covid-19 och sorkfeber samt utveckling av terapeutiska antikroppar mot hantavirus infektioner.

NIH
Prometheus: A Platform for Rapid Development of Human Antibody-based Therapeutics and Prophylactics against Emerging Viral Threats.

SciLifeLab
Anslag för insamling av prover från covid-19-patienter för forskning.

Vetenskapsrådet
Covers projektet

Forskning för ett ögonblick

Forskningsledare

Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Hjärt- och lungpengar till forskningsledare vid UCMR

Forskningsledarna Anne-Marie Fors Connolly och Clas Ahlm erhåller anslag till forskning om covid-19.

Hjärt- och lungpengar till Umeåforskning

Nio projekt vid Umeå universitet beviljas totalt cirka elva miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden.

Nya rön öppnar för framtida behandling av sorkfeber

En speciell sorts antikroppar visar lovande resultat mot hantavirus, där bland annat sorkfeber ingår.

Senast uppdaterad: 2023-01-23