"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus

Forskargrupp Designing Cycles at 64° - Interior Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus arbetar för att förvandla byggnader och deras invånare från att vara konsumenter till att bli producenter. Syftet är att vända vårt ekologiska fotavtryck till ett positivt med utgångspunkt i de specifika förhållanden som råder i den subarktiska klimatzonen med dess mycket korta växtsäsong och extrema vintrar som ytterligare påverkas av klimatförändringarnas effekter och osäkerheter.

På 64:e breddgraden erbjuder inomhusmiljöer intressanta möjligheter att förlänga växtsäsonger och diversifiera grödor, att minska energiförbrukningen och samtidigt tillhandahålla hybridlivsutrymmen mellan "inomhus" och "utomhus". Genom att utforska växthusutbyggnader och byggnadsskal som lokala passiva arkitektoniska lösningar, syftar detta projekt till att bygga produktiva gränssnitt mellan den privata och offentliga sektorn, akademin som innefattar disciplinerna arkitektur och stadsplanering, byggnadsteknik, stadsvattenförvaltning och växtfysiologi samt vertikal trädgårdsskötsel, samt allmänheten, i ett levande labbformat.

Att bygga om det befintliga byggnadsbeståndet, omplacera vakanser och utöka vår byggnadsprestanda kan ackumulativt ha en systemisk påverkan både när det gäller att minska vatten- och energiförbrukningen, såväl som transporttid, samtidigt som det buffrar befintliga infrastrukturnätverk och möjliggör lokal matproduktion på plats. Genom att vidga Bengt Warnes Naturhus (1974) och liknande exempel, förutser vi nya multifunktionella arkitektoniska modeller tillämpliga i olika sammanhang och skalor. Klimatförändringarna kräver en omkalibrering av vår byggda miljö för att bli mer motståndskraftig.

Denna forskning utgår från ett mångskalärt tillvägagångssätt som tar upp individuella byggnadstypologier och, exemplariskt för klimatanpassning av nordliga klimatzoner, regionen Umeå med dess mångsidiga stads- och landsbygdsväv. Ett aktivt engagemang från alla intressenter i planering och framtida användning av byggnader och öppna ytor blir nyckeln. Hur man skapar utrymmen som bidrar till samhällsbyggande och social interaktion samtidigt som man integrerar maximalt med ekosystemtjänster är därför en central fråga som kräver implementerbara metoder, verktyg, processer och designlösningar. Theresearchgroup fokuserar på (men är inte begränsad till) tre av FN:s mål för hållbar utveckling: 11, Hållbara städer och samhällen; 12, Ansvarsfull konsumtion och produktion; 13, klimatåtgärder.

I enlighet med UMA lab-principen utforskar denna forskargrupp också produktiva format för att koppla samman arkitektutbildning med pågående forskningsaktiviteter.

Forskningsledare

Sara Thor
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 24

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Arkitektur
Senast uppdaterad: 2024-03-04