"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Ellen Bushell Lab

Forskargrupp Gruppen forskar om parasit-värd-interaktioner som styr malariainfektion och sjukdom.

Vår forskargrupp är intresserade av den roll som de proteiner malariaparasiten utsöndrar spelar i värd-parasit interaktioner.

Malariaparasiten invaderar och växer i röda blodkroppar, vilket är orsaken till malariasjukdom. Sjukdomsprogressionen för samtliga malariainfektioner bestäms av interaktionen mellan parasiten och dess värd. Exporterade parasitproteiner står i främsta ledet för dessa interaktioner.

Det övergripande målet med forskningen i vårt labb är att bättre förstå de molekylära mekanismer genom vilka parasitexporterade proteiner interagerar med sin värd. Vi gör det genom att främst använda  gnagarmalariaparasiten Plasmodium berghei in vivo infektionsmodell.

Vi tillämpar fenotypningsmetoder med hög kapacitet som använder en streckkodssekvenseringsteknik för att möjliggöra transfektion och fenotyping av  pooler med ~ 100 gen knock-out mutanter parallellt (Gomes & Bushell m.fl. 2015, Bushell, Gomes och Sanderson et al. 2018).

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Takahiro Ishizaki

Takahiro Ishizaki från Japan är postdoktor i Ellen Bushells grupp och forskar om malaria på MIMS.

Internationella malariadagen – framstående forskning finns vid Umeå universitet

Forskaren Ellen Bushell och professor Oliver Billker är framstående malariaforskare med spännande mål i sikte.

Fyra frågor till Ellen Bushell - ny ledamot i SUA

Ellen berättar om Sveriges unga akademi och avslöjar hur hon planerar att använda sin tid i akademin.

Senast uppdaterad: 2023-06-21