Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jan Larsson Lab

Forskargrupp Jan Larssons forskargrupp är intresserad av kromosomövergripande genregleringsmekanismer.

De enda kromosomomfattande målmekanismerna som hittills erkänts var doseringskompensationsmekanismerna som utjämnar transkriptionsaktiviteten för den enda manliga X-kromosomen och de två kvinnliga X-kromosomerna. Vår upptäckt att POF är inblandad i global reglering av generna i modellarten bananflugas (Drosophila) kromosom 4 gav emellertid de första bevisen på en annan kromosomspecifik transkriptionsmekanism förutom kompensationsmekanismerna för könskromosom. För närvarande är POF det mest övertygande exemplet på en kromosominriktningsmekanism anpassad till långsiktiga inriktning av regulatoriska faktorer till en autosom. Det ger en ny modell för att studera kromatininriktning och ett utmanande nytt biologiskt koncept.

Vårt fokus är:

(1) Dechiffrera de målmekanismer som används av kromosomomfattande genregleringskomplex i synnerhet och epigenetiska regulatorer i allmänhet.

(2) Avgränsning av mekanismerna för samordnad genreglering av kromosom.

(3) Förstå utvecklingen av kromosomomfattande geninriktning och -reglering, könskromosomer och rollen av heterokromatin och icke-kodande RNA i dessa processer.

Vi tror att vårt arbete kommer att bidra till vår förståelse av epigenetiska regulatoriska komplex; hur de är riktade och etablerade, hur de reglerar riktade gener och hur de utvecklas.

Forskningsledare

Jan Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 85

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Molekylärbiologi och genetik