"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Julia Otten forskargrupp

Forskargrupp Vi undersöker hur prediabetes och typ 2-diabetes utvecklas och vilka möjligheter det finns till behandling och remission av dessa sjukdomar.

Vi bedriver kliniska studier där behandlingen utgörs av viktminskning, fysiskt aktivitet eller kostförändringar. Studiernas mål är att behandla typ 2-diabetes eller till och med att uppnå diabetesremission.

Vid typ 2 diabetes påverkas inte enbart insulinkänslighet och insulinutsöndring men flera andra hormoner som till exempel glukagon och inkretiner. Vi undersöker om de hormonella avvikelserna är reversibla.

Med hjälp av epidemiologiska studier undersöker vi utvecklingen av prediabetes, som senare ofta leder till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vi är speciellt intresserade i hur metabolismen påverkas av ändringar i insulinkänslighet och insulinutsöndring.

Lungfunktionsnedsättning är en mindre känd komplikation till typ 2-diabetes som vi undersöker i epidemiologiska studier och i en klinisk behandlingsstudie.

Forskningsledare

Julia Otten
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 86 13

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Stenålderskost minskade blodfetter oberoende av kroppsvikt

Paleolitisk kost kan minska nivån av triglycerider i blodet hos personer med typ 2-diabetes. visar studie.

Senast uppdaterad: 2024-01-17