"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan vi förebygga utveckling av typ 2-diabetes i olika populationer?

Forskningsprojekt I ett globalt perspektiv ökar risken för utveckling av typ 2-diabetes, med en kraftigt ökad risk i södra delarna av Afrika. Det förefaller finnas påtagliga skillnader i utvecklingen av denna sjukdom mellan olika befolkningsgrupper. Målet med projektet är att kunna förutsäga vilka som har en särskilt hög risk för att utveckla typ 2-diabetes för att i nästa steg kunna ge råd om lämpliga och kostnadseffektiva dieter som kan förhindra sjukdomsutveckling.

Vi avser att försöka förstå de skillnader i utveckling av typ 2-diabetes som ses mellan olika befolkningsgrupper. Det övergripande målet är att kunna förutsäga vilka som har en särskilt hög risk för att utveckla typ 2-diabetes för att i nästa steg kunna ge råd om lämpliga dieter för att motverka sjukdomsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan forskare i Afrika och Europa där man studerar invånare från Sydafrika, Ghana samt Sverige. I projektet ingår detaljerade analyser i blodet av proteiner samt diet-kopplade nedbrytningsprodukter som relateras till risk för förhöjda blodsockernivåer.

Svensk koordinator

Tommy Olsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 18 45

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-01 2033-05-01

Finansiering

  • Vinnova (Sverige)
  • South African Research Council (Sydafrika)
  • German Federal Ministry of Edication and Research (Tyskland)

Internationell koordinator

Professor Julia Goedecke som är hedersdoktor vid Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för omvårdnad, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin, Molekylär medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund

I ett globalt perspektiv ökar risken för utveckling av typ 2-diabetes, med en påtagligt ökad risk i södra delarna av Afrika. Det förefaller finnas påtagliga skillnader i utvecklingen av denna sjukdom mellan olika befolkningsgrupper. Målet med projektet är att kunna förutsäga vilka som har en särskilt hög risk för att utveckla typ 2-diabetes för att i nästa steg kunna ge råd om lämpliga och kostnadseffektiva dieter för att motverka risk för sjukdomsutveckling i olika populationer.

Metoder

Projektet är ett samarbete mellan forskare i Afrika och Europa där man studerar invånare från Sydafrika, Ghana samt Sverige. I Sverige används prover och data (livsstil- och kostdata) insamlade inom  the Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) från deltagare som har deltagit i SCAPIS-studien i Umeå. Detaljerade analyser av proteiner samt olika diet-kopplade nedbrytningsprodukter i blodet görs och relateras till risk för förhöjda blodsockernivåer. I nästa steg görs intervjustudier med individer med ökad risk för insjuknande i typ 2-diabetes, representanter för patientorganisationer samt sjukvårdspersonal för att bedöma genomförbarhet av föreslagna dietinterventioner i olika populationer. Parallellt med detta görs analyser av kostnadseffektivitet av möjliga dietinterventioner.

 

För studiedeltagare

För dig som tidigare har deltagit i NSHDS och som har lämnat prov och/eller data till forskning finns mer information om hur personuppgifter behandlas i forskningsprojektet här: Information till deltagare i studier.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-30