"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa

Forskningsprojekt Kraftig viktminskning och remission av typ 2 diabetes är möjligt genom kalorirestriktion och rekommenderas därför i nationella och internationella riktlinjer. En långsiktig viktminskning är en utmaning både för patienten och vårdgivaren. Diabetesremission genom kalorirestriktion ingår därför inte i rutinvården idag. E-hälsa kan vara mer effektiv och mindre tidskrävande än rutinvården både för patienten och vårdgivaren.

I den randomiserade studie eDIT (eHealth DIabetes remission Trial) använder individer med typ 2 diabetes total kostersättning (850 kcal/dag) med mål 15 kg viktnedgång och diabetesremission. Effektivitet och kostnadseffektivitet jämförs mellan den ena gruppen som har kontakt med studiepersonalen enbart genom e-hälsa och den andra gruppen som träffar studiepersonalen på fysiska möten.

Projektansvarig

Julia Otten
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 86 13

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-31 2028-12-31

Finansiering

Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Nyligen visade en studie i Storbritannien att remission av typ 2-diabetes är möjligt genom kalorirestriktion. I studien har patienter med typ 2-diabetes använt total kostersättning med 850 kcal/dag under tre till fem månader. Efter ett år var 46% av studiedeltagarna i diabetesremission. Den hälsoekonomisk utvärdering visar att diabetesremission med total kostersättning är kostnadsbesparande efter fem till sex år trots fysiska möten mellan patient och vårdgivare varannan till var fjärde vecka under den två år långa studien. Därför rekommenderas nu kalorirestriktion med mål 15 kg viktnedgång och diabetesremission i nationella och internationella behandlingsriktlinjer.

Fysiska besök varannan till var fjärde vecka mellan patient och vårdgivare, som användes i Storbritannien under studien, är inte möjliga inom svensk rutinsjukvård. Därför erbjuds denna behandlingsmöjlighet inte till patienter med typ 2 diabetes idag. E- hälsa kan vara mer effektiv och mindre tidskrävande än fysiska vårdbesök för både patienten och vårdgivaren. Vi har utvecklat ett e-hälsoprogram för eDIT-studien med syfte att hjälpa patienter att uppnå diabetesremission genom kalorirestriktion på ett kostnadseffektivt sätt. Vår huvudhypotes är att e-hälsoprogrammet inte är sämre än fysiska besök med avseende på diabetesremission. Med en hälsoekonomisk utvärdering jämför vi kostnadseffektivitet mellan båda studiearmar.

För att förstå mekanismer bakom diabetesremission undersöker vi bland annat vilometabolismen, insulinkänslighet, insulinsekretion, glukagonkänslighet, aminosyretolerans, postprandiella inkretiner, lungfunktion samt fettvävens funktion och utsöndringsförmåga.

Läs mer om projektet

Du hittar information om forskningsprojektet på 

ClinicalTrials.gov

Senast uppdaterad: 2023-11-15