Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sara Wilson

Utveckling av neuronala kretsar. Nervsystemet är kroppens kommandocentral. Grupper av nervceller kopplas ihop och bildar neuronala nätverk (kretsar) som utgör grundvalen för nervsystemets funktion.

Det mänskliga nervsystemet innehåller flera miljarder nervceller, vilket möjliggör den diversitet som är nödvändig för nervsystemets alla funktioner men som också potentiellt kan skapa ett oändligt antal kombinationer av ihopkopplingar. Hur kan då en nervcell välja den rätta kopplingen? Detta är en fundamental fråga för att vi ska förstå hur neuronala kretsar bildas och fungerar. Mitt intresse är därför att försöka förstå hur precisionen och diversiteten i neuronala kretsar erhålls.

Under fosterutvecklingen vandrar ofta nervcellens kropp lång väg till sin slutgiltiga position och sänder ut sitt utskott (axon), den del av nervcellen som överför information till andra nervceller, till ett exakt mål. Dessa processer är fundamentala för organisationen och funktionen av neuronala kretsar. Genom att studera ryggmärg i mus och kycklingembryon fokuserar jag mina studier på två huvudfrågor hur neuronala kretsar sätts samman, de molekylära och cellulära mekanismer som styr: (1) Hur nervceller vandrar till sin slutgiltiga position. (2) Hur axoner når sina korrekta målceller.

Genom att förstå de tidiga skeenden som styr korrekt vandring av nervceller och hur de sänder ut sina axoner till den korrekta målcellen kan vi börja förstå de mekanismer som styr hur nervceller kopplas ihop till funktionella kretsar. Dessa studier är också viktiga för förstå på molekylär nivå de underliggande orsakerna till sjukdomar och skador i nervsystemet och utgör ett kritiskt första steg för att utarbeta strategier för att reparera det skadade nervsystemet.

Biographical information

Nyheter från labbet:
http://www.forskning.se/2015/05/19/nervceller-anvander-varandra-som-kartor/

https://dana.org/article/axons-help-new-neurons-travel-during-development/

Möjligheter:
Vi har nu utrymme för nya gruppmedlemmar. Om du är intresserad och vill veta mer, tveka inte att kontakta mig.

Lediga positioner:

Postdoktoralt stipendium