"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Sara Wilson lab

Forskargrupp Vi studerar nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.

Målsättningen med vår forskning är att utreda nervsystemets utveckling med fokus på etablering och tillväxt, sammansättning och förbindelser under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, såsom cancer och neurologiska utvecklingsavvikelser. Informationen från våra grundläggande upptäckter används sedan i prekliniska modeller för att identifiera nya mål för att behandla sjukdomar, som exempelvis cancer.

Projekt

För att uppnå målen är forskningen indelad i tre sammankopplade projekt (listade nedan). Vi använder oss av tvärvetenskapliga metoder och ett stort förråd av experimentella verktyg. Bland annat använder vi oss av genetik, embryologi, prekliniska tumörmodeller, in vitro tumörcellsmodeller, bioinformatik, live bildbehandling, biokemi, histologi samt cell- och molekylärbiologi.

Nervsystemets utveckling

I detta projekt utforskas hur nervsystemet sätts samman under utveckling. Vi undersöker de molekylära, genetiska och cellulära mekanismer som ligger till grund för axon guidning, neural tillväxt och migration.

Neurologiska utvecklingsavvikelser

Det är känt att vissa neurologiska utvecklingsavvikelser är nedärvda som resultat av att vissa gener inte fungerar som de ska under utveckling. Med hjälp av olika prekliniska metoder studerar vi vilka biologiska funktioner dessa gener medför och hur de påverkar utvecklingen av nervsystemet och resulterar i dysfunktion.

Nerv-tumör-interaktion under fortskridning av cancer

Det har upptäckts att kroppens nerver kan växa in i tumörer under sjukdomsförloppet, vilket kan påverka sjukdomens fortskridning. Vi använder oss av prekliniska metoder för att undersöka denna typ av process på molekylär, genetisk, cellulär och fysiologisk nivå.

Nyheter från labbet!

Nyheter om forskning från laboratoriet

Senaste accepterade artikel från labbet!

Postdoktoralt stipendium i mekanismer bakom nervtillväxt och tumörinteraktioner

Nyheter om forskning från laboratoriet

Forskning från laboratoriet når topp 5 % av Altmetrics spårning av forskningsresultat i alla discipliner genom tiderna

Rekommenderad forskning från laboratoriet i F1000prime

Möjligheter:

Om du är intresserad och vill veta mer, tveka inte att kontakta mig.

Forskningsledare

Sara Wilson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 78

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Forskningsområde

Cancer, Molekylär medicin
Steg mot att bryta ”samtal” mellan cancer och nerver

Cancertumörer ”kapar” det genetiska programmet som nerver använder när de utvecklas, visar studie.

Senast uppdaterad: 2024-03-22