Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Specialpedagogiska forskningsrådet

2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den tvärvetenskapliga miljön. Forskningsrådet har även till uppgift att planera och genomföra en löpande gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå.