"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogiska forskningsrådet

Forskargrupp 2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den tvärvetenskapliga miljön. Forskningsrådet har även till uppgift att planera och genomföra en löpande gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2023-04-28