Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialpedagogiska forskningsrådet

2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den tvärvetenskapliga miljön. Forskningsrådet har även till uppgift att planera och genomföra en löpande gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå.