Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stress och hälsa i polisarbete

Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En fråga med stor relevans för polisyrket är hur enskilda poliser hanterar stress som de utsätts för i yrket.

Inom profilen studeras också andra aspekter och konsekvenser av stresshanteringen. Centrala frågor är hur poliser hanterar traumatiska erfarenheter i arbetet och på vilket sätt de är mentalt motståndskraftiga. Utifrån olika vetenskapliga frågeställningar behandlar profilen verksamma polisers och polisstudenters generella hälsa och psykiska ohälsa. Inom profilen finns även viktiga teman som rör personlighet samt socialisationsprocesser under utbildning och i polisorganisationen. Profilens forskare har intentionen att bedriva forskning nära och i samarbete med lärare vid polisutbildningen och i samspel med olika polisiära verksamheter. På så sätt kan fler forskningsfrågor med relevans för yrkespraktiken identifieras, samtidigt som användbarheten och tillämpningen av forskningsresultaten i utbildningen såväl som i polismyndigheten ökar.