"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tema Den jämlika hälsan

Profilområde En temamiljö för doktorander och seniora forskare som bedriver forskning inom jämlikhet och hälsa och alla som är intresserade av ämnet.

Sedan 2014 erbjuder vi denna seminarieserie 2-3 tillfällen per termin vanligtvis sista torsdagen i månaden kl 15-16. Forskare från de tre medverkande institutionerna inom ramen för U-CHEC turas om att presentera lokala, nationella eller internationella forskningsprojekt med kopplingar till hälsa, jämlikhet, jämställdhet, genus, och/eller intersektionalitet.

Kommande seminarier

Torsdag 30 maj, kl 14.30-16.00,
Plats: Butajira, Byggnad 5B NUS, våning 3 (Institutionen för Epidemiologi och global hälsa)

Invecklade orättvisor – olika sätt att undersöka intersektionella ojämlikheter i hälsa och vård

Per Gustafsson och Cynthia Anticona, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Antonio Moreno Llamas, post doc, Department of Sociology and Social Work, University of Basque Country (UPV/EHU)

Núria Pedrós Barnils, doktorand, Institute for Public Health and Nursing Research, University of Bremen

 

Välkommen!

Det kommer finnas kaffe/te och något till.

Seminarierna genomförs på engelska. Zoomlänk tillgänglig på begäran.

Tidigare seminarier

25 april 2024
Hälsoekonomisk utvärdering av insatser för barns psykiska hälsa
Filipa Sampaio och Inna Feldman, Child Health and Parenting (CHAP), Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

30 november 2023
Olika sätt att definiera ålderism och relationen till hälsa
Fredrik Snellman, docent, Institutionen för socialt arbete, UmU

26 oktober 2023
Stöd i studier för unga vuxna med psykisk ohälsa 
David Rosenberg, docent, Institutionen för socialt arbete, UmU 

24 november 2022
Perineal lacerations at childbirth – is that linked with equity and health?
Margareta Persson, docent, Institutionen för omvårdnad.

29 september 2022
Socialt kapital som resurs för att främja socialt hållbara och hälsofrämjande boendemiljöer – utmaningar och möjligheter
Malin Eriksson, professor, Institutionen för socialt arbete.

25 November 2021
Våga fråga om våld? Responser på genusbaserat våld inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Isabel Goicolea, professor, Inst. för epidemiologi och global hälsa

28 oktober 2021
Osynliga kvinnor: Hälso- och sjukvårdssystemets respons på våld i nära relationer mot kvinnor från etniska minoriteter
Daniel La Parra, universitetslektor i sociologi, University of Alicante och Carmen Vives Cases, professor i folkhälsovetenskap (U of Alicante) och hedersdoktor vid UmU

20 maj 2021
Komplexa ojämlikheter i hälsa
Per Gustafsson, universitetslektor och docent, Epidemiologi och global hälsa

22 april 2021
Våld mot äldre: Vad är det och vad kan vi göra åt det?
Britt-Inger Saveman, senior professor, Omvårdnad

26 sept 2019
Om relationen mellan kostnadseffektivitet och jämlikhet. Exempel från hälsofrämjande interventioner och socialt utanförskap
Anni-Maria Pulkki-Brännström, PhD, Epidemiologi och global hälsa

31 okt 2019
Leva med prostatacancer- en resa på en rak eller krokig väg?
Docent Per Fransson, Omvårdnad

28 nov 2019
Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete
Lisa Harryson, Folkhälsostrateg och Carl Lundberg, Folkhälsohandläggare, vid Länsstyrelsen i Västerbotten

23 maj 2019
How to do research about the social determinants of health? 
Ichiro Kawachi, Harvard universitet

25 april 2019
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inom hälso- och sjukvård – är det jämlikt?
Sara Lundell och Tobias Stenlund, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering

28 mars 2019
Ojämlikheter i hälsa och tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård bland migranter i Sverige
Faustine Nkulu Kalengayi, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

29 november 2018
För mycket för snabbt? Att utforska ökande ingrepp i förlossningsvården
Forskarstuderande Agneta Westergren, Omvårdnad, Sexuell och reproduktiv hälsa

25 oktober 2018
Kan alla vara Hans Rosling? Erfarenheter från Norrland´s Observatory for Equity in Health and Health Care
Professor Miguel San Sebastian, Epidemiologi och global hälsa

27 september 2018
Hur kan digitaliseringen påverka seniorers förutsättningar för jämlik hälsa? Postdoktor Madeleine Blusi, Samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för datavetenskap

31 maj 2018
Att skapa tillgänglighet för psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna. En kvalitativ jämförande studie i norra Sverige
Isabel Goicolea, Enheten för epidemiologi och global hälsa

26 april 2018
Sociokulturella aspekter på ojämlikhet i hälsa
Parvin Pooremamali, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

22 mars 2018
Värdighet, deltagande och hälsa bland mycket gamla människor
Birgitta Olofsson, Institutionen för omvårdnad

Koordinatorer

Maria Strömbäck
Forskare, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 62

Översikt

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2024-04-25