"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tema Den jämlika hälsan

Profilområde En temamiljö för doktorander och seniora forskare som bedriver forskning inom jämlikhet och hälsa och alla som är intresserade av ämnet.

Sedan 2014 erbjuder vi denna seminarieserie 2-3 tillfällen per termin vanligtvis sista torsdagen i månaden kl 14.30-16. Forskare från de tre medverkande institutionerna inom ramen för U-CHEC turas om att presentera lokala, nationella eller internationella forskningsprojekt med kopplingar till hälsa, jämlikhet, jämställdhet, genus, och/eller intersektionalitet. Seminarierna bidrar till kunskapsutbyte och stimulerar till debatt, samt ökat kreativt tänkande om jämlikhet och hälsa. Seminarierna är interaktiva och öppna för alla, från studenter till anställda, och ingen föranmälan behövs.

Kommande seminarier

Tid: torsdagar 14.30-16

Plats: Norrskenet, Biologihuset (ingång från Linneusvägen, på bottenplan) eller delta på ZOOM med passcode 330000.

29 september
Socialt kapital som resurs för att främja socialt hållbara och hälsofrämjande boendemiljöer – utmaningar och möjligheter. Talare: Malin Eriksson, professor, Institutionen för socialt arbete.

24 november
Kvinnors hälsa och välmående efter förlossningsskador (titel ännu ej bekräftat). Talare: Margareta Persson, docent, Institutionen för omvårdnad.

Välkommen! Ingen anmälan. Seminarierna genomförs på engelska.

Tidigare seminarier

25 November 2021
Våga fråga om våld? Responser på genusbaserat våld inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Isabel Goicolea, professor, Inst. för epidemiologi och global hälsa

28 oktober 2021
Osynliga kvinnor: Hälso- och sjukvårdssystemets respons på våld i nära relationer mot kvinnor från etniska minoriteter
Daniel La Parra, universitetslektor i sociologi, University of Alicante och Carmen Vives Cases, professor i folkhälsovetenskap (U of Alicante) och hedersdoktor vid UmU

20 maj 2021
Komplexa ojämlikheter i hälsa
Per Gustafsson, universitetslektor och docent, Epidemiologi och global hälsa

22 april 2021
Våld mot äldre: Vad är det och vad kan vi göra åt det?
Britt-Inger Saveman, senior professor, Omvårdnad

26 sept 2019
Om relationen mellan kostnadseffektivitet och jämlikhet. Exempel från hälsofrämjande interventioner och socialt utanförskap
Anni-Maria Pulkki-Brännström, PhD, Epidemiologi och global hälsa

31 okt 2019
Leva med prostatacancer- en resa på en rak eller krokig väg?
Docent Per Fransson, Omvårdnad

28 nov 2019
Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete
Lisa Harryson, Folkhälsostrateg och Carl Lundberg, Folkhälsohandläggare, vid Länsstyrelsen i Västerbotten

23 maj 2019
How to do research about the social determinants of health? 
Ichiro Kawachi, Harvard universitet

25 april 2019
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inom hälso- och sjukvård – är det jämlikt?
Sara Lundell och Tobias Stenlund, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering

28 mars 2019
Ojämlikheter i hälsa och tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård bland migranter i Sverige
Faustine Nkulu Kalengayi, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

29 november 2018
För mycket för snabbt? Att utforska ökande ingrepp i förlossningsvården
Forskarstuderande Agneta Westergren, Omvårdnad, Sexuell och reproduktiv hälsa

25 oktober 2018
Kan alla vara Hans Rosling? Erfarenheter från Norrland´s Observatory for Equity in Health and Health Care
Professor Miguel San Sebastian, Epidemiologi och global hälsa

27 september 2018
Hur kan digitaliseringen påverka seniorers förutsättningar för jämlik hälsa? Postdoktor Madeleine Blusi, Samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för datavetenskap

31 maj 2018
Att skapa tillgänglighet för psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna. En kvalitativ jämförande studie i norra Sverige
Isabel Goicolea, Enheten för epidemiologi och global hälsa

26 april 2018
Sociokulturella aspekter på ojämlikhet i hälsa
Parvin Pooremamali, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

22 mars 2018
Värdighet, deltagande och hälsa bland mycket gamla människor
Birgitta Olofsson, Institutionen för omvårdnad

Koordinatorer

Maria Strömbäck
Forskare, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 62

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2022-10-28