Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Maria Strömbäck

Maria Strömbäck

Jag bedriver forskning om unga, psykisk ohälsa, genusvetenskap och arbetsrehabilitering, undervisar i beteendevetenskap och psykiatri, samt arbetar klinskt i psykiatrisk öppenvård med unga vuxna. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi, Anknuten
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
2020
European Journal of Oral Sciences, WILEY 2020, Vol. 128 : 74-80
Ilgunas, Aurelia; Wänman, Anders; Strömbäck, Maria
2020
Folkhälsomyndigheten 2020
Linander, Ida; Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; et al.
2020
PLoS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
2017
Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach, Elsevier 2017 : 290-298
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria
2016
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 32, (1) : 20-33
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
2015
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 : 174-196
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Bengs, Carita; et al.
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 234-247
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
2015
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: mucf.se 2015 : 153-173
Wiklund, Maria; Danielsson, Ulla; Strömbäck, Maria; et al.
2015
Fysioterapi, Stockholm: 2015, (03) : 24-30
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria
2014
Umeå University medical dissertations, 1655
Strömbäck, Maria
2014
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2014, Vol. 22, (3) : 271-289
Strömbäck, Maria; Formark, Bodil; Wiklund, Maria; et al.
2013
BMC Public Health, BioMed Central 2013, Vol. 13, (907) : 1-17
Strömbäck, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Wiklund, Maria
2013
Tidskrift för Genusvetenskap, Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet 2013, (2-3) : 57-85
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria; Bengs, Carita
2011
Challenging Gender: Normalization and beyond, Mittuniversitetet, Sundsvall, 13-14 sept, 2011
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria
2008
Psykisk Hälsa, Stockholm: Edita Västerås 2008, (4)
Strömbäck, Maria