"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Utbildning vid Miljöarkeolgiska laboratoriet

Umeå universitet erbjuder som enda universitet i Sverige en masterexamen i miljöarkeologi och ämnet introduceras redan på grundnivå inom studier i arkeologi. Vi anser att grundläggande och fördjupande utbildning i miljöarkeologi är en viktig del av MAL:s aktivitet. Forskning och uppdragsaktiviteter är integrerade i undervisningen i arkeologi och miljöarkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Redan under kandidatprogrammet i arkeologi får studenterna komma i kontakt med miljöarkeologi. De introduceras tidigt för laboratoriemiljöerna och får möjlighet att prova på de olika analysmetoderna för att sedan vara motiverade och förberedda för en eventuell master i miljöarkeologi. För den som inte läser program, finns kurser i miljöarkeologi som kan användas som ett komplement inom andra utbildningar.

Program och kurser

Vi ger ett kandidatprogram i arkeologi och ett internationellt masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi.

Kandidatprogrammet i Arkeologi, 180p

Masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, 120p

Vi ger fristående kurser inom både arkeologi och miljöarkeologi på grundnivå och avancerad nivå. Samtliga kurser inom masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi kan också läsas självständigt på avancerad nivå.

Läs mer om våra fristående kurser inom arkeologi och miljöarkeologi

Sök på ordet "miljöarkeologi" bland universitetets programkurser

Kontakta oss för ytterligare information eller specifika frågor om utbildning eller praktik.

Kontaktperson för utbildning i miljöarkeologi

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39
Senast uppdaterad: 2022-08-18