"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i Miljöarkeologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Analysera spår från förhistorien och lär dig mer om människans förhållande till natur och miljö. Med expertkunskap inom miljöarkeologiska analysmetoder kan du kartlägga forntida landskap och levnadssätt eller studera klimatförändringar. Du blandar teori med praktiska övningar i fält och laboratorium och förbereder dig för att arbeta som miljöarkeolog, utredare, natur- och kulturguide och inom laboratoriearbete och geografiska informationssystem.

Obs! Programmet breddas och byter namn!

Från och med hösten 2021 breddas programmet till att även innehålla landskapsarkeologi. I och med detta byter programmet namn till Masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi och nya kurser tillkommer.

Läs mer och ansök på en nya programsidan

Under utbildningen

Under utbildningen bygger du vidare på dina tidigare kunskaper i arkeologi, kvartärgeologi, naturgeografi eller närliggande ämnen genom att utveckla din förmåga att använda olika analysmetoder för att studera miljöarkeologiska spår som växtrester och insektsfossil. Du får även lära dig att läsa markens historia genom att studera dess morfologiska och kemiska egenskaper.

Miljöarkeologi handlar om att förstå hur människan påverkat miljön och hur miljön påverkat människan. Med naturvetenskapliga analyser av biologiska och kemiska spår som människor lämnat efter sig, eller föremål de tillverkat, skapar du en bild av människans roll inom olika ekosystem. Inom ämnet studerar vi långa tidsperioder från istidens slut till historisk tid och intresserar oss för jordbrukande såväl som jägar-samlarsamhällen.

Problemlösning i riktiga projekt och utgrävningar

När du studerar miljöarkeologi blandar du teori med praktik i fält och laboratorium och lär dig specialiserade metoder för att ta reda på frågor som vad forntidens människor odlade och åt, hur landskapet såg ut och om klimatförändringar över tid.
Undervisningen utgår huvudsakligen ifrån faktiska problem som ska lösas och under programmets gång bygger du upp en verktygslåda av olika metoder och färdigheter för utgrävningar, analys, tolkning och presentation av arkeologisk och miljöarkeologisk data. Du jobbar nära en verklig jobbsituation i riktiga projekt och utgrävningar.

Utbildningens upplägg

Första året på programmet får du en bred grund i miljöarkeologisk fält- och laboratoriemetodik och fördjupar dig sedan i miljöarkeologiska teori och metoder. För att kunna kartlägga utgrävningsplatser på ett effektivt sätt lär du dig också om geografiska informationssystem (GIS) för miljöarkeologi och arkeologi. Du avslutar första året med ett självständigt projektarbete/uppsats (15hp). Om du vill kan du ansöka om en magisterexamen efter att ha slutfört utbildningens första år.

Andra året har du stora möjligheter att anpassa din utbildning efter dina intressen. Du väljer antingen en generell inriktning där du läser fria kurser eller gör praktik under en termin, eller så väljer du en specialistinriktning som innehåller fria kurser eller praktik halva terminen samt kursen Analysfördjupning i miljöarkeologi andra halvan av terminen. Andra året avslutas med att du skriver en masteruppsats i miljöarkeologi hela sista terminen.

Undervisningen hålls vanligtvis på engelska

Masterprogrammet i miljöarkeologi är en internationell utbildning där undervisningen huvudsakligen ges på engelska förutom i de fall när samtliga studenter är svensktalande. Oavsett undervisningsspråk har du har alltid rätt att lämna in alla skriftliga uppgifter på svenska om du vill.

Miljöarkeologiska laboratoriet – en unik resurs under utbildningen

När du studerar miljöarkeologi vid Umeå universitet har du tillgång till ett högkvalitativt miljöarkeologiskt laboratorium under hela utbildningen. Laboratoriet är det enda i sitt slag i Sverige och här finns en nära koppling mellan utbildning och aktuell forskning. Miljöarkeologiska laboratoriet utför dessutom miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden.

Läs mer om Miljöarkeologiska laboratoriet

Praktik och utlandsstudier

Under andra året på programmet kan du välja att göra praktik i Sverige eller utomlands. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från programmet och få erfarenhet och kontakter som kan hjälpa dig när du tagit din examen och ska söka jobb. Du som är intresserad av att plugga utomlands som en del av programmet har också många möjligheter under år två.

Programöversikt

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder dig för att arbeta som arkeolog, miljöarkeolog, handläggare och utredare vid bland annat Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och museer. Andra lämpliga jobb är inom kulturmiljövård med utställningsverksamhet, natur- och kulturguidning och som antikvarie vid bland annat museer. Programmet förbereder dig också för att jobba med geografiska informationssystem (GIS) och olika typer av laboratoriearbete. Arbetsplatser kan exempelvis vara vid länsstyrelser, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen.

Programmet passar dig som vill bygga en karriär inom miljöarkeologi, paleoekologi, kvartärgeologi eller annat liknande vetenskapligt ämne. Efter utbildningen har du också möjlighet att söka in på forskarutbildning inom arkeologi och miljöarkeologi.

Intresserad av att forska?

Under utbildningen utvecklar du din förmåga till självständigt arbete och vetenskapligt skrivande vilket ger dig en bra grund om du vill gå vidare mot en karriär som forskare. Efter att ha läst Masterprogrammet i miljöarkeologi är du behörig att söka doktorandtjänster och antas till forskarutbildning inom arkeologi och miljöarkeologi i Sverige och internationellt.

Läs mer om forskarutbildning vid Umeå universitet

Examen

Masterexamen i miljöarkeologi.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Peter Holmblad, Studievägledare