"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Multifunktionell adaptiv plattform för röntgenspridning (MAXS)

Forskningsinfrastruktur MAXS erbjuder toppmodern röntgendiffraktion, total röntgenspridning, samt röntgenreflektometri med flera provmiljöer för avancerad materialkarakterisering till användare från akademi, industri eller offentlig sektor. Plattformen erbjuder också en omfattande datautvärderingsmiljö med tillgång till omfattande referensdatabaser för data som samlats in på MAXS eller någon annanstans, inklusive kompatibilitet med data från synkrotronljuskällor.

MAXS är en öppen plattform där alla – akademiska eller icke-akademiska användare – kan utföra analyser. Den huvudsakliga analystekniken är pulverröntgendiffraktion som ger detaljerade insikter om vilka kristallina föreningar som finns i ett prov. Den kan också användas för att bestämma avståndet mellan lager, utföra mätningar av total röntgenspridning, röntgenreflektometri, och har möjlighet att undersöka hur temperaturförändringar påverkar ett prov in situ.

Plattformen har två oberoende Bruker D8Advance-system med möjlighet att välja mellan tre röntgenvåglängder, röntgenprofil, detektorkonfiguration med två detektortyper och ett brett urval av provsteg för att matcha behoven i ett experiment. Användarna kan definiera vad de behöver från ett experiment och instrumentet kan konfigureras därefter. En viktig funktion är den automatiska provväxlaren, som gör det lätt att mäta många prover.

Datautvärderingsmiljön vid MAXS har två dedikerade arbetsstationer, men det är även möjligt för interna användare att göra en lokal installation som lånar en nätverkslicens när programmen används. Upp till 20 användare kan samtidigt använda utvärderingsmjukvaran vid lokala installationer med stöd av den kristallografiska öppna databasen (COD).

MAXS user club är för interna användare och ger tillgång till datautvärderingsmiljöer inklusive den omfattande PDF-5+-databasen som innehåller 442 600+ oorganiska och 623 000+ organiska poster. Den möjliggör också åtkomst till ICSD-webbdatabasen som tillhandahåller kristallografiska informationsfiler (.cif) med atompositioner i enhetsceller. Medlemskapet är knutet till en forskningsledare (PI) och hela deras forskargrupp får då åtkomst.

Analyser vid plattformen kan genomföras för akademiska och icke-akademiska användare enligt kostnadsplanen i tabellen nedan. En typisk insamling av pulverröntgendiffraktionsdata har en körtid på mellan 5-20 minuter, beroende på instrumentkonfiguration, provtyp och syftet med experimentet. Det finns rabatter för användare som analyserar stora provvolymer samt för utmanande prover som kräver långa datainsamlingstider.

 

Analyskostnad per timme
Akademisk användare 400 SEK
Icke-akademisk användare 500 SEK

Användarstöd per timme
Akademisk användare 1 000 SEK
Icke-akademisk användare 1 500 SEK

MAXS user club, årlig kostnad per PI
Akademisk användare 2 000 SEK
Icke-akademisk användare -

MAXS user club analyskostnad per timme  
Akademisk användare 250 SEK
Icke-akademisk användare -   

Senast uppdaterad: 2024-05-07