"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fler Fika efter en forskare

Här finns ännu fler föreläsningar vid Fika efter en forskare.

Glaukom + vitamin B3 = sant?

Gauti Johanneson forskar om nikotinamid - en form av B-vitamin som kan bli en behandling av glaukom.

Gåfotboll - en sport för hälsan

Gåfotboll är en växande sport för personer över 65 år - vad har den för betydelse för hälsan?

Medicinsk forskning ger hopp om en friskare framtid

Forskning vid Medicinska fakulteten spänner från grundforskning i laboratorier till patientnära forskning.

När patienten är ett barn

Hur kan barn med långvariga sjukdomar, som barnreumatism, vara delaktiga i sin vård och behandling?

Aggressiv prostatacancer – unik behandling utforskas

I Marene Landströms lab testas ett nytt, specifikt läkemedel mot cancer.

Vad händer om dopamincellen tappar sin identitet?

Hur kan celler med samma arvsmassa vara så olika?

Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?

Zebrafisken - en modell med muskler

Zebrafisk används i forskning om muskeldystrofi, en genetisk åkomma som leder till att muskelvävnad bryts ned.

Hur kan kost och träning förhindra typ 2 diabetes?

Orsaken till diabetes är en kombination av våra gener och vår livsstil.

Ditt blod – en nyckel i covid-forskning

Varför dör till synes friska personer av ett förkylningsvirus, medan andra knappt märker att de är sjuka?

Vad har vi gjort för att förstå Covid-19?

Forskare i Umeå har studerat hur Covid-19 fungerar, hur den kan diagnostiseras och hur den ska behandlas.

Vaccinets livräddande molekyler

Den kunskap forskarna fått genom Covid-19, kan vara till nytta vid framtida pandemier.

Gensaxen – med etiska ögon

Moralfilosofen Madeleine Hayenhjelms forskning handlar om frågor som kan belysa risker och etik kopplat till g...

Genredigering – lovande behandling mot Skelleftesjukan

Genterapi - hur går det till? Björn Pilebro berättar om denna första genterapistudie på människa som forskare ...

CRISPR/Cas9 i växtforskning och växtförädling

Ett asp är inte exakt likadan som en annan asp. Stefan Jansson forskar bland annat om genetik och genomik i tr...

Gofika – mums för microbiota?

Kosten är den viktigaste faktorn som påverkar sammansättningen av tarmens bakterieflora. Hur påverkar då våra ...

Cellens nanoarkitektur – viktig roll vid infektion och fetma

I cellernas väggar kan det bildas små strukturer som har en viktig roll bland annat när våra celler blir infek...

Parkinsons sjukdom – om svarta substanser och mörkblå fläckar

Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom då delar av nervsystemet bryts ned och förtvinar. Orsaken är okänd, m...

Kroppens hemligheter, in i minsta cell

Med modern teknik kan forskare idag mäta RNA-bitar i många celler, en i taget, och fortfarande hittas nya cell...

Kan sjukdomar botas med hjälp av DNAs byggstenar?

Brist på DNAs byggstenar i vilande celler, leder till sjukdomar hos både barn och vuxna.

Träna hjärtat på distans

Fysisk träning är viktig i hjärtrehabilitering - konditionsträning minst 90 minuter i veckan, har effekt.

Säkra steg - träna balansen med en app

Fallolyckor bland äldre är ett växande problem. Tträning och balansövningar kan minska risken att ramla.

Smarta medicinglasögon

Smarta medicinglasögon kan vara värdefull hjälp när läkemedelsdosetten ska fyllas på.

Påverkar genetisk risk för Alzheimers åldrandet hos friska?

Alzeimers sjukdom är vår vanligaste demenssjukdom. Både miljö, livsstil och genetik påverkar åldrandet.

Theodors ögon, en genväg som påverkat hela världen

Theodors ögon är en ärftlig hornhinnesjukdom som upptäckts i Umeå.

HOPP för patienter med svår hjärtsvikt

"Om det inte hade varit för "hoppet" så skulle jag ha legat i en trälåda" säger en patient om projektet Hopp.

Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom?

Vid en så kallad panoramaröntgen över tänder och käke kan åderförkalkning i halspulsådern upptäckas.

Nytt klimat kräver nya växter

Cirka hälften av alla mediciner kommer ursprungligen från växter, men klimatförändringarna skapar problem.

Medfödda hjärtfel – från vaggan till graven

Effekten av träningsprogram för personer med medfödda hjärtfel, visar en tydlig förbättring för uthållighet.

Kirurgi i hjärnan – kan den fria viljan opereras bort?

Om området SMA i hjärnan styr upplevelsen av vilja, försvinner den då när SMA opereras bort?

Tillsammans för ett friskare Norrland

Årligen får Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning cirka 2000 gåvor. Pengar från stiftelsen går till med...

Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.

Hur immunsystemets influencers påverkar diabetes

Immunsystemet kan gå till attack mot den egna kroppen och orsaka t.ex diabetes.

Antibiotikaresistens – har tåget gått?

Antibiotikaresistens är ett problem klassat lika högt som miljöhotet.

Hjärntumörer – stor utmaning i känsligt organ

Glioblastom är den vanligaste och allvarligaste formen av elakartad hjärntumör.

Hur många har haft Covid-19 i norra Sverige?

En jämförelse mellan Norrbotten och Västerbotten, visade stora skillnader både mellan och inom regionerna.

Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Fika efter en forskare: Covid-19

Runt om i världen forskas det intensivt kring Covid-19. Forskare vid Umeå universitet - om Covid-forskning.

Att tämja farliga bakterier

Kan infektionshämmare påverka listeriabakteriens förmåga att orsaka sjukdom?

Kroppens immunförsvar

Se Amir Sherifs föreläsning "Kroppens immunförsvar vid cancer i urinvägarna".

Det åldrande minnet

Se Lars Nybergs föredrag "Det åldrande minnet – att bevara hjärnans funktioner".

Behandling av levermetastaser

Se Hanna Nyströms föredrag om hur levermetastaser av tarmcancer växer kan vara nyckel till ny behandling.

Nyföddas behov av proteiner, mineraler och fett

Staffan Berglund: Proteiner, mineraler, fett – vad behöver mitt nyfödda barn?

Diagnos vid åderförkalkning

Elias Johanssons föreläsning handlar om att tolka det man ser – om diagnos vid åderförkalkning.

Gåtan Skelleftesjukan – på väg att lösas?

Intissar Anan berättar om forskning kring Skelleftesjukan, och om gåtan Skelleftesjukan är på väg att lösas.

Hur vatten kan avslöja nervskador

Gustav Andersson föreläser om hur vatten kan avslöja nervskador.

Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Masken C Elegans – en elegant cancermodell?

Oskar Hemmingsson föreläste om hur masken C Elegans kan användas som en elegant cancermodell i forskningen.

Kan ett blodprov avslöja din cancerrisk?

Bethany van Guelpen forskar om hur blodprov kan användas för att bättre förutsäga risken för ett insjuknande i...

Sjuka leder och sjukt hjärta - har de något gemensamt?

Anna Södergren berättar om vad ledgångsreumatism har gemensamt med stroke och hjärtinfarkt.

Högt tryck i lungan - därför blir du andfådd

Stefan Söderberg berättar om en ovanlig, men viktig orsak till andfåddhet.

Värde i vården med professionell utveckling!

Martin Fahlström berättar om ämnet Professionell utveckling, där forskningen tagit fart under de senaste åren.

Störd skelettcellsaktivitet, en benhård nöt att knäcka

Pernilla Lundberg som redan under utbildningen till tandläkare fascinerades av skelettcellers aktivitet, forsk...

PMS - myter och sanningar

Hur påverkar hormoner hjärnan och humöret? Marie Bixo forskar om PMDS som drabbar bortåt 40 000 kvinnor.

Morgondagens medicin – social samvaro på recept?

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.

Kommunikation mellan hjärnområden och hjärnans återhämtning

Paolo Medini berättar om hur forskare kan mäta och även påverka nervcellers aktivitet med hjälp av ljus.

Tjocka hjärtan på spåret, vart är vi på väg?

Per Lindqvist berättar om diagnos och behandling av hjärtamyloidos som orsakar förtjockad hjärtmuskel.

D-vitamin – ett sol-och-vår vitamin

D-vitaminbrist är ovanligare än vad man tror, berättar Johan Hultdin.

Slag mot huvudet – farligt för hjärnan?

Blödning och svullnad till följd av skallskada medför syrebrist och skador på hjärnan.

Är det du eller jag som är förvirrad?

Vid delirium kan man bli orolig eller se och höra saker som inte finns. Det kan också bli ett kaos inombords.

Har du blivit fästingbiten – orolig för TBE?

TBE har ökat de senaste 30 åren. Orsaken är att fästingar sprider sig på grund av ett allt varmare klimat.

DNA-mönster avslöjar risk för återfall vid barnleukemi

Idag överlever drygt 8 av 10 barn som drabbas av leukemi, och forskarna försöker öka överlevnaden och minska b...

Värmeböljan 2018 – bäst eller värst för hälsan?

2018 upplevde vi en supervärme i landet, det var så varmt att till och med fästingar dog. En sådan värme kan o...

Naturen – ett plåster för en sårig själ

Bilder av grönska är mer positiva för oss än bilder av byggnader. Naturen ger oss vaken vila - en mjuk stimule...

Född för tidigt - en hjärtefråga?

Hos dem som föds för tidigt är allt inte riktigt färdigt. Lungorna är inte färdigutvecklade, de är extra värme...

Tät med mobilen - om inkontinens

Var fjärde kvinna och var åttonde man har besvär med urinläckage. Men problemen kan minskas med självbehandlin...

Parasitutbrottet i Östersund

2010 drabbades Östersund av ett vattenburet utbrott av parasiten cryptosporidium. 27 000 personer fick diarré,...

Litium en liväddare?

Litium, ett grundämne som används i bland annat batterier, glas och kylsystem, kan också rädda liv. Martin Mar...

Ljumskbråck - behandling och komplikationer

Ljumskbråck är vanligt - det drabbar inte bara män utan även kvinnor. Karl-Johan Lundström berättar om olika s...

3D-printade organ – hur långt bort är det?

Att 3D-printa organ, bioprinting, funktionella organ är inte en realitet idag. Men forskare kan skapa miniorga...

Hiv- och klamydiatesta män - övervakning eller möjlighet?

Klamydia kan orsaka inflammationer, infektioner och andra problem hos både barn, kvinnor och män. Alla gravida...

Går det att stoppa Alzheimers sjukdom?

Antalet som drabbas av Alzheimers ökar med stigande ålder. Det finns ännu inget botemedel men detta är en livs...

Fler dör i vården av infektioner än i trafiken

Varje år dör cirka 1200 personer av infektioner som uppstår i vården, jämfört med att drygt 300 personer omkom...

Slump, arv eller miljö - varför får man hjärntumör?

Varför drabbas man av hjärntumör, hade det gått att förhindra? Beatrice Melins forskning rör en sorts hjärntum...

Diabetes i nytt ljus – ny teknik ger ny kunskap

Med egenutvecklade ljusmikroskopiska tekniker studerar Ulf Ahlgren och hans forskargrupp diabetes, närmare bes...

Om menscykeln - en hävstång för träningen

Kvinnor får variation av volym, intensitet och vila naturligt med menscykeln.

Hjälp vid ryggont

Ont i ryggen - vad du själv kan göra

Ärftlig svimning - ovanligt vanligt i norr

Långt QT-syndrom - en hjärtrytmrubbning som kan vara farlig, men som går att förebygga.

Elitsatsning för barnen - eller föräldrarna?

Tidig specialisering minskar chansen att nå toppen.

Klumpar av protein en orsak till ALS

Klumpar av protein i nervcellerna finns hos alla patienter med ALS.

Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare

Prostatacancer - ska den alltid behandlas?

Ofarlig prostataförstoring behöver inte behandlas - det gäller att hitta den prostatacancer som är farlig.

Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva – om självskadebeteende

Mellan 2-6 procent av befolkningen har ett självskadebeteende som innebär att hen skär sig eller rispar huden.

Tjocka hjärtan på spåret, vart är vi på väg?

Per Lindqvist berättar om diagnos och behandling av hjärtamyloidos som orsakar förtjockad hjärtmuskel.

Senast uppdaterad: 2022-01-12