"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Acceptans av elbilar

Forskningsprojekt Projektet handlar om människors val, användning av och attityder till förnyelsebara bränslen, som är viktigt att förstå för att kunna förutse marknadens genombrott för elfordon i Sverige.

Utvecklandet av nya drivmedel kan minimera graden av negativa miljökonsekvenser av dagens mobilitet och tillgänglighet. Adoptionen av denna typ av “renare” teknologi kan påverkas av både inre och yttre motivationsfaktorer som t.ex. personligt ansvarstagande och ekonomiska incitament. Projektet syftar till att kartlägga förutsättningarna för introduktion och acceptans av olika typer av elbilar (hybrider, laddhybrider, rena elbilar) bland bilister.

Projektansvarig

Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-06-04 2015-05-15

Finansiering

Energimyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Företagsekonomi, Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Detta projekt bidrar till att utveckla möjligheter för att skapa en växande efterfrågan på elfordon i Sverige. Därutöver kan kunskapen som genereras tillföra ökad förståelse för s.k. gröna konsumentval generellt som är viktiga i ett samhälle som står inför stora miljöutmaningar inte bara inom transportområdet. Projektet syftar till att kartlägga förutsättningarna för introduktion och acceptans av olika typer av elbilar bland bilister i Sverige.
Senast uppdaterad: 2023-03-29