Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen

Doktorandprojekt Vad styr produktionen av öring och röding i fjällsjöar i dag och hur påverkas de av klimatförändringen? För att långsiktigt kunna förvalta denna resurs arbetar vi tillsammans med länsstyrelserna för att hitta tydliga svar på dessa frågor.

Sven Norman är doktorand inom Företagsforskarskolan.

Doktorand

Sven Norman
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-04-01 2021-09-01

Finansiering

Tjänsten finansieras av Företagsforskarskolan (50%) samt de tre nordligaste länsstyrelserna (50%).

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Campus Bigården, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsämne

Ekologi

Projektbeskrivning

Svenska fjällen är ett av de områden där effekterna av klimatförändringar förväntas bli som kraftigast. Samtidigt har ny forskning visat att inte bara temperatur utan även ljusklimat och näring kontrollerar fiskproduktionen i fjällsjöar och att näringsbegränsningsparadigmet ensamt inte kan förklara och förutsäga sjöars produktivitet och respons på en framtida klimatförändring.

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om dessa processer och att utveckla förvaltningsstrategier för hållbart nyttjande av fiskbestånd i fjällsjöar. Projektet förväntas generera värdefull kunskap om fiskproduktion i olika typer av fjällsjöar och hur fiskbestånden påverkas av både olika fiskeuttag och framtida klimatförändring.