"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Vad styr produktionen av öring och röding i fjällsjöar i dag och hur påverkas de av klimatförändringen? För att långsiktigt kunna förvalta denna resurs arbetar Sven Norman tillsammans med länsstyrelserna för att hitta tydliga svar på dessa frågor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-04-01 2021-09-01

Finansiering

Tjänsten finansieras av Företagsforskarskolan (50%) samt de tre nordligaste länsstyrelserna (50%).

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Projektbeskrivning

Svenska fjällen är ett av de områden där effekterna av klimatförändringar förväntas bli som kraftigast. Samtidigt har ny forskning visat att inte bara temperatur utan även ljusklimat och näring kontrollerar fiskproduktionen i fjällsjöar och att näringsbegränsningsparadigmet ensamt inte kan förklara och förutsäga sjöars produktivitet och respons på en framtida klimatförändring.

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om dessa processer och att utveckla förvaltningsstrategier för hållbart nyttjande av fiskbestånd i fjällsjöar. Projektet förväntas generera värdefull kunskap om fiskproduktion i olika typer av fjällsjöar och hur fiskbestånden påverkas av både olika fiskeuttag och framtida klimatförändring.

I media:

Om när den röda fjällrödingen blev grön igen

P4: Brunt vatten hotar fiskar

Nyheter om projektet

Vill få öring, röding och lax att trivas som fisken i vattnet

Företagsskolans Johan Leander och Sven Norman samlar in experimentella data under den intensiva fältperioden.

Praktiken på Länsstyrelsen stärker innehållet i avhandlingen

Doktorand Sven Norman har ett välbehövligt avbrott i doktorerandet och gör tre månaders berikande praktik.

Senast uppdaterad: 2023-04-03