Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att undersöka hur internationaliseringspolitiken förstås, tolkas och omsätts av svenska universitet och högskolor.

Följande frågor ställs: Vilka är de centrala politiska handlingslinjerna och strategierna när det gäller internationalisering av högre utbildning? Hur tolkas och omsätts dessa av högskolor och fakulteter? Vilka motiv har högskolans lärare och forskare för att delta i internationella aktiviteter, som exempelvis utbyten, och hur upplevs de? Vilka är de främsta fördelarna och nackdelarna med akademisk mobilitet och hur kan högskolorna utveckla och förbättra sin internationalisering, med ett särskilt fokus på inkluderings– och jämställdhetsaspekter? I projektet genomförs fallstudier av Stockholms universitet och Umeå universitet och jämförelser kommer att göras dels mellan lärosätena och dels mellan olika disciplinära ämnesområden (naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteter). Dessa jämförelser bidrar med kunskap om internationaliseringen och dess olika uttryck filtreras och formas i olika slags institutionella strukturer och disciplinkulturer.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap