"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att undersöka hur internationaliseringspolitiken förstås, tolkas och omsätts av svenska universitet och högskolor.

I projektet genomförs fallstudier av Umeå universitet och Stockholms universitet. Jämförelser kommer att göras dels mellan lärosätena och dels mellan olika disciplinära ämnesområden (naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteter). Dessa jämförelser bidrar med kunskap om internationaliseringen och dess olika uttryck filtreras och formas i olika slags institutionella strukturer och disciplinkulturer. Projektperioden har förlängts till 2023-12-31.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2023-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Följande frågor ställs:

  • Vilka är de centrala politiska handlingslinjerna och strategierna när det gäller internationalisering av högre utbildning?
  • Hur tolkas och omsätts dessa av högskolor och fakulteter? Vilka motiv har högskolans lärare och forskare för att delta i internationella aktiviteter, som exempelvis utbyten, och hur upplevs de?
  • Vilka är de främsta fördelarna och nackdelarna med akademisk mobilitet och hur kan högskolorna utveckla och förbättra sin internationalisering, med ett särskilt fokus på inkluderings– och jämställdhetsaspekter?
Senast uppdaterad: 2023-01-13