"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karolina Kauppi

Mitt forskningsområde är neurogenetik, där mitt nuvarande huvudfokus är på kognitivt åldrande och demens. Jag är också intresserad av kognitiva symtom vid psykossjukdomar.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Söker just nu en doktorand (maj 2023), kontakta mig för mer info!

 

Mitt nuvarande primära forskningsprojekt, finansierat av VR, Umeå Universitet och Karolinska Institutet, handlar om samspelet mellan medfödda riskfaktorer och inflammatoriska faktorer för risken att utveckla kognitiv svikt och demens i åldrandet. 

Det naturliga åldrandet är förknippat med förändringar i hjärnan som gör att många kognitiva förmågor, som t.ex. minne, försämras hos de allra flesta, men variationerna är stora mellan individer! Medan vissa bibehåller en mycket god kognitiv förmåga i hög ålder genomgår andra kraftigare nedsättningar. Både individuella variationer inom ramen för det normala åldrandet och risken att utveckla demens, eller ett patologiskt åldrande, har en betydande genetisk komponent med ett komplext nedärvningsmönster. Projektet syftat till att identifiera de mekanismer som generna verkar genom, och hur de samspelar med andra faktorer som kön och miljöfaktorer. 

I min forskning analyserar jag data från Betula projektet i Umeå där man följt människors kognitiva förmågor, hälsa, och hjärnstruktur under lång tid, samt det svenska tvillingregistret på Karolinska Institutet, och den internationella öppna databasen UK biobank. I detta projekt kopplar jag samman genetiska faktorer för Alzheimer's sjukdom med resultat från kognitiva tester, biomarkörer i blod för bl.a. inflammation, och mått på hjärnans struktur och funktion som tagits fram med hjälp av funktionell magnetkamera. 

Ökad förståelse för de biologiska processer som ligger till grund för hur vår hjärna åldras kan sedan användas för att utveckla bättre läkemedel och behandlingar. 


Jag har även ett intresse för psykiatrisk genetik och har i tidigare projekt bl.a. studerat det genetiska sambandet mellan schizofreni och kognition. 

 

Tidigare och nuvarande gruppmedlemmar: 

Lovisa Larsson, student, VT 2023

Adil Supiyev, postdoc, 2020-2023

Elise Koch, doktorand (huvudhandledare),  2018-2022
Sofia Håglin, postdoc, 2018-2020

 

Övrigt: 

Jag är även affilierad till institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet: 

https://medarbetare.ki.se/people/karolina-kauppi

 

Jag är medlem i sveriges unga akademi:

https://www.sverigesungaakademi.se/ledamoter.html

 

Intervju om min forskning för SVTs "möte med": 

https://www.svtplay.se/video/35270041/mote-med-meankieli/mote-med-meankieli-sasong-2-karolina-kauppi-och-bo-lennart-uusitalo

Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Håglin, Sofia; Koch, Elise; Schäfer Hackenhaar, Fernanda; et al.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, John Wiley & Sons 2023, Vol. 32, (4) : 446-454
Koch, Elise; Johnell, Kristina; Kauppi, Karolina
Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, Elsevier 2023, Vol. 20
Koch, Elise; Kauppi, Karolina; Chen, Chi-Hua
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 94, (4) : 1443-1464
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2023, Vol. 126 : 103-112
Supiyev, Adil; Karlsson, Robert; Wang, Yunzhang; et al.
Genes, MDPI 2022, Vol. 13, (3)
Koch, Elise; Nyberg, Lars; Lundquist, Anders; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Koch, Elise; Nyberg, Lars; Lundquist, Anders; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (6) : 955-963
Pudas, Sara; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Alzheimer's Research & Therapy, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 13
Schäfer Hackenhaar, Fernanda; Josefsson, Maria; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Translational Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Kauppi, Karolina; Rönnlund, Michael; Nordin Adolfsson, Annelie; et al.
Schizophrenia Research, Elsevier 2020, Vol. 222 : 167-174
Koch, Elise; Rosenthal, Brin; Lundquist, Anders; et al.
Schizophrenia Bulletin, Oxford University Press 2020, Vol. 46 : S28-S28
Koch, Elise; Rosenthale, Brin; Lundquist, Anders; et al.
Ageing Research Reviews, Elsevier 2020, Vol. 64
Nyberg, Lars; Boraxbekk, Carl-Johan; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
European Neuropsychopharmacology, ELSEVIER 2019, Vol. 29 : S27-S27
Kauppi, Karolina; Gani, Osman; Sanyal, Nilotpal; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2019, Vol. 84 : 243.e1-243.e9
Lo, Min-Tzu; Kauppi, Karolina; Fan, Chun-Chieh; et al.
Bioinformatics, Oxford University Press 2019, Vol. 35, (1) : 1-11
Sanyal, Nilotpal; Lo, Min-Tzu; Kauppi, Karolina; et al.
American Journal of Psychiatry, AMER PSYCHIATRIC PUBLISHING, INC 2018, Vol. 175, (7) : 674-682
Kauppi, Karolina; Brin Rosenthal, Sara; Lo, Min-Tzu; et al.
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Kauppi, Karolina; Fan, Chun Chieh; McEvoy, Linda K.; et al.
Brain, behavior, and immunity, Vol. 61 : 209-216
Athanasiu, Lavinia; Giddaluru, Sudheer; Fernandes, Carla; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Chen, Chi-Hua; Wang, Yunpeng; Lo, Min-Tzu; et al.
Genetic Epidemiology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 41, (7) : 706-707
Lo, Min-Tzu; Fan, Chun-Chieh; Kauppi, Karolina; et al.
Nature Genetics, Vol. 49, (1) : 152-156
Lo, Min-Tzu; Hinds, David A.; Tung, Joyce Y.; et al.
Human Molecular Genetics, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 26, (22) : 4530-4539
Lo, Min-Tzu; Wang, Yunpeng; Kauppi, Karolina; et al.
JAMA psychiatry, American Medical Association 2017, Vol. 74, (10) : 1065-1075
Smeland, Olav B.; Frei, Oleksandr; Kauppi, Karolina; et al.
European Neuropsychopharmacology, ELSEVIER SCIENCE BV 2017, Vol. 27 : S410-S410
Smeland, Olav B.; Kauppi, Karolina; Wang, Yunpeng; et al.
Psychiatry Research: Neuroimaging, Elsevier 2014, Vol. 222, (1-2) : 60-66
Fernandes, Carla Patricia Duarte; Westlye, Lars Tjelta; Giddaluru, Sudheer; et al.
NeuroImage, Vol. 89, (1) : 306-313
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Persson, Jonas; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 26, (4) : 746-754
Nyberg, Lars; Andersson, Micael; Kauppi, Karolina; et al.
Umeå University medical dissertations, 1580
Kauppi, Karolina
Neuropsychologia, Elsevier 2013, Vol. 51, (12) : 2462-2468
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 25, (Suppl.) : S140-S141
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Cerebral Cortex, New York, NY: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (10) : 2297-2304
Persson, Jonas; Pudas, Sara; Lind, Johanna; et al.
Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience 2011, Vol. 31, (40) : 14218-14222
Kauppi, Karolina; Nilsson, Lars-Göran; Adolfsson, Rolf; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 107, (52) : 22682-22686
Nyberg, Lars; Salami, Alireza; Andersson, Mikael; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar i fysiologi på biomedicinprogrammet i Umeå. 

Karolina Kauppi: Påverkar genetisk risk för Alzheimers åldrandet hos friska?

Alzeimers sjukdom är vår vanligaste demenssjukdom. Både miljö, livsstil och genetik påverkar åldrandet.