"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Madeleine Ramstedt

Biofilm på medicinsk utrustning

Forskningsprojekt Bakterier som fäster och bygger upp beläggningar (biofilmer) på medicinsk utrustning skapar många problem inom hälso- och sjukvården. I detta projekt försöker vi förstå hur dessa biofilmer bildas och utvecklas. Vi försöker också identifiera sätt som kan förhindra att de bildas.

Detta projekt innehåller både grundforskning och en mer tillämpad del som handlar om att utforskar ytbeläggningar som förhindrar bakteriekolonisation.

Projektansvarig

Madeleine Ramstedt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2008-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Institutionen för molekylärbiologi, Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi, Materialvetenskap

Projektbeskrivning

I projektet har vi bland annat undersökt hur fysikaliska och kemiska egenskaper både hos materialytor och bakterier påverkar bakteriekolonisering. Som modellytor har vi använt tunna polymerbeläggningar av olika kemisk sammansättning. För närvarande undersöker vi hur bakterier som är isolerade från medicinsk utrustning beter sig i biofilmer när de växer ensamma och om de samverkar med andra bakterier för att kolonisera materialytor.

I samband med detta projekt har vi också varit involverade i ett europeiskt nätverk som bland annat granskade metodiken för in vitro och in vivo biofilmtestning.

Finansiering:

Genom åren har detta arbete fått stöd av: Curth Nilssons stiftelse, Carl Tryggers stiftelse , Vetenskapsrådet, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), ett EU -ramprogram under Horisont 2020 i form av en Trans Domain COST Action - (TD1305 iPROMEDAI), samt Kempestiftelserna.

Projektpartners:

I detta projekt har vi bl a samarbetet med Anders Sjöstedt, Bernt Eric Uhlin, Sun Nyunt Wai vid Umeå universitet, Julien Gautrot vid Queen Mary University London, UK, Cristina Prat vid Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Spain och Mette Burmølle vid Köpenhamns universitet, Danmark.

Publikationer på temat:

2010, Protein resistant NTA-functionalised polymer brushes for selective and stable immobilisation of histidine-tagged proteins

2013, The surface charge of anti-bacterial coatings alters motility and biofilm architecture

2014, Surface-Initiated Polymer Brushes in the Biomedical Field: Applications in Membrane Science, Biosensing, Cell Culture, Regenerative Medicine and Antibacterial Coatings, (Review)

2015, A multivariate approach to correlate surface properties and biofilm formation by lipopolysaccharide mutants of Pseudomonas aeruginosa

2018, Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials

2018, In vitro methods for the evaluation of antimicrobial coatings, (Review)

2019, Evaluating Efficacy of Antimicrobial and Antifouling Materials for Urinary Tract Medical Devices – Challenges and recommendations (Review)  

2022, Can multi-species biofilms defeat antimicrobial surfaces on medical devices? (Review)

2022, Enhanced Antibiotic Tolerance of an In Vitro Multispecies Uropathogen Biofilm Model, Useful for Studies of Catheter‐Associated Urinary Tract Infections

Senast uppdaterad: 2023-04-05