"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bländad av ljuset: en studie av bosättningsmönster med hjälp av Nära Infraröd spektroskopi och miljörekonstruktioner

Doktorandprojekt I detta avhandlingsprojekt studeras bosättning och mobilitet inom Norrland under 2 000 – 0 f.Kr. med hjälp av så kallad Exploratory Data Analysis (EDA). Fokus är råmaterialhantering av kvartsit inom Västerbottens län, Sverige. Spektroskopisk analys av bifaciala spetsar har utförts med icke-destruktiva metoder med målet att testa teoretiska modeller av materialflöden bland jakt-och-fångstfolk inom regionen.

Projektet har som mål att bygga vidare på teorier och modeller av materialflöden av kvartsit bland jakt-och-fångstgrupper inom Norrland. För att åstadkomma detta används en uppsättning av icke-destruktiva spektroskopiska instrument (nära-infraröd, Raman, röntgenfluorescens) för att analysera kvartsitmaterial. De spektroskopiska analysresultaten kombineras sedan med geomorfologiska och arkeologiska data för att studera rumsliga mönster. Länk till avhandling: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-220813

Projektansvarig

Mattias Sjölander
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 41

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2023-11-14

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Digital humaniora, Geovetenskap
Senast uppdaterad: 2024-02-26