"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mattias Sjölander

Mattias Sjölander

Doktorand i miljöarkeologi, med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom SEAD projektet, med ansvar för import och kvalitetssäkring av data.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent (tjänstledig) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi

Jag är både doktorand i miljöarkeologi och projektassistent inom SEAD projektet, som drivs vid det Miljöarkeologiska laboratoriet.

Doktorandsstudier

Miljöarkeologi har som fokus att studera relationen mellan människa och miljö, och inom mitt doktorandsprojekt studerar jag miljöförändring och förhistorisk mobilitet under bronsålder i Norrland. En del av projektet är fokuserat på utvecklingen av spektrala analysmetoder på arkeologiskt stenmaterial (Nära infraröd, Raman, XRF). Spektroskopisk analys kan identifiera den kemiska karaktären av ett material, dvs. vilka ämnen det består av, vilket möjliggör klassificering av "sub-grupper" inom stenmaterial som kvarts och kvartsit. Detta kan vara svårt att göra med mer traditionella metoder.

Stenmaterial var en viktig resurs för människan och genom att studera hur de olika "sub-grupperna" av stenmaterial är distribuerat i landskapet kan det hjälpa med att modellera förhistoriska mobilitetsstrategier, dvs. hur man flyttat och organiserat sig i landskapet i förhållande till resurser som stenmaterial.

Den andra delen av projektet är inriktat mot att rekonstruera miljön och hur den utvecklats inom Norrland. Tidigare pollenanlyser ger en bra insikt i den vegetativa utvecklingen i området, men har inte sammanställts och digitaliserats i full utsträckning, varför detta kommer att utföras inom projektet. Genom att kombinera detta med klimatdata är målet att modellera ett mer dynamiskt landskap i förändring, mot vilket arkeologiska data kan vägas för att få insikt i forntida människors strategier för mobilitet.

SEAD projektet

Mitt arbete som projektassistent inom SEAD projektet berör främst sammanställning, kvalitetssäkring, och import av nya datatyper till SEAD databasen. Dessa data inkluderar tunnslipsdata från keramiska objekt, dendrokronologisk data, samt isotop- och lipidanalyser.

Digital heritage and archaeology in practice: data, ethics, and professionalism, University Press of Florida 2022 : 109-134
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias
ArcheoLogica Data, Sesto Fiorentino: All’Insegna del Giglio 2022, Vol. 2 : 15-29
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; von Boer, Johan; et al.
International Journal of Wood Culture
Edvardsson, Johannes; Hansson, Anton; Sjölander, Mattias; et al.
Special Issue Published in Cooperation with Meso’2020 – Tenth International Conference on the Mesolithic in Europe, Berlin, Germany: De Gruyter Open 2022 : 578-593
Sjölander, Mattias
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; Eriksson, Erik J.
Populär arkeologi, (5) : 28-31
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias