"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CemZero RP4 – Koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – Fundamentala egenskaper hos fristående plasma och plasma i kombination med kalciumbaserade bäddmaterial i roterugn.

Forskningsprojekt I detta projekt genereras ny kunskap om på värmning av kalciumbaserade råmaterial med plasmageneratorer och om vilka faktorer som styr de kemiska jämvikterna vid dessa förhållanden.

Detta projekt avser experimentella försök i laboratorie- och experimentell roterugn, insamling och uppmätning av data från industriell produktion, samt uppbyggnad av modeller för värmeöverföring och process.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-10-13 2025-09-30

Finansiering

Projektbudgeten är 36,5 MSEK

Energimyndigheten

Umeå universitet

Chalmers tekniska högskola

Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo)

Nordkalk AB

Cementa AB

SMA Mineral AB

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Experimentella försök utförs med och utan plasma. Studier av ett fristående plasma samt ett plasma i en roterande experimentell ugn ger ökad förståelse för förändringar i värmeöverföringen från ett plasma till bäddmaterialet i en fullskalig industriell roterugn. Utvärdering sker genom mätkampanjer med fristående plasman samt genom experimentella mätperioder inklusive referensfall. Plasmats påverkan på olika bäddmaterial utvärderas genom utveckling av processimuleringsmodeller med hjälp av kontrollerade försök i laboratorieugn. Varierande plasmaeffekt (kWel) studeras för förståelse av skalning. Produktionsdata från industriell fullskala används för att studera bäddens värmebehandling samt för modellvalidering. Processen studeras även ur produkthänseende genom både experiment och modellering.

Senast uppdaterad: 2023-06-01