"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CemZero RP3 – Koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial

Forskningsprojekt I detta projekt utvärderas och optimeras produktegenskaper tillsammans med sekundära tillsatsmaterial mot slutanvändningen. För cement- och betongindustrin nås då reduktioner av koldioxid på flera nivåer vilket leder till att mängden koldioxid för omhändertagande minskar.

Klimatpåverkan från flera industrisegment måste drastiskt minska om Sverige ska nå målet med nollutsläpp till 2045. Energikrävande industrigrenar med karbonatbaserat råmaterial (cement- och kalk), kan genom ett lyckosamt genomförande av CemZero-programmet bidra till att stora reduktionsnivåer nås. Detta projekt sammanbinder, utvärderar med fokus på slutprodukter, samt höjer utfallet av tidigare och pågående projekt.

Forskningsledare

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-01 2025-07-31

Finansiering

Projektbudget 16.4 MSEK.

Finansieras av Cementa AB, SMA Mineral AB, Abetong AB, Betongindustri AB, Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo och Energimyndigheten.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Gemensamt för alla CemZero-projekt är att elektrifiera tillverkningen genom att t.ex. använda plasma eller elektriska motståndselement för värmning. Då minskar koldioxid från bränsleanvändning samt att rena koldioxidströmmar från processen erhålls vilka kan vara lämpliga för geologisk lagring. I detta projekt utvärderas och optimeras produktegenskaper tillsammans med sekundära tillsatsmaterial mot slutanvändningen. För cement- och betongindustrin nås då
reduktioner av koldioxid på flera nivåer vilket leder till att mängden koldioxid för omhändertagande minskar.

Senast uppdaterad: 2023-06-01