"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det matematiska symbolspråket

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Det matematiska symbolspråket är svårt för elever att tillägna sig. Genom att i denna förstudie utforska några olika klassrumsaktiviteter kan vi producera tentativa resultat och hypoteser kring kopplingar mellan egenskaper i undervisningen, elevers aktiviteter och deras eventuella kunskapsutveckling för symboler.

Projektansvarig

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Detta är en förstudie. Den ger bra underlag för att utforma ett större projekt med fokus på att designa undervisningssituationer som ger elever bra möjligheter att utveckla sin kunskap kring symboler.

Baserat på underlaget planerar vi sedan att skapa en mer omfattande ansökan om medel för ett praktiknära forskningsprojekt till någon av de större bidragsgivarna, till exempel Vetenskapsrådet eller Skolforskningsinstitutet.

Medverkande skolhuvudman: Örnsköldsviks kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-12