Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Tomas Bergqvist

Tomas Bergqvist

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) Roll: Katalogansvarig

Jag arbetar vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik och bedriver min forskning inom två forskningsgrupper vid Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, dels Lärande genom imitativa och kreativa resonemang (LICR) och dels Språk och kommunikation

Inom LICR handlar forskningen om att förstå mer om det välkända problemet med ineffektivt utantilllärande genom att imitera lösningsstrategier och algoritmer. Resultat visar att elever som i stället själva får konstruera sina strategier lär sig mer effektivt. Min forskning handlar om att förstå vad som verkligen händer i lärandesituationen. Vad gör de elever som har fått träna genom att imitera? Varför är de elever som fått träna genom att själva konstruera lösningar vara bättre på att komma ihåg den centrala formeln i lösningen trots att de inte fått den given?

Argumentation är centralt i matematik där ett bevis är den mest utpräglade formen av ett argument. Vilka typer av argumentation kan man hitta i matematikundervisning i grund- och gymnasieskolan? Studier på läroböcker visar på begränsad förekomst av argumentation, särskilt i lägre skolår. Hur ser det då ut i lärares muntliga presentationer? Förklarar och motiverar lärare varför ett matematiskt påstående gäller? Vilka typer av argument framförs och på vilket sätt?

Min undervisning sker främst på kurser i matematikdidaktik för ämneslärare. Jag har också omfattande handledning och examination av examensarbeten för lärarexamen.

2020
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
2020
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
2017
Journal of Curriculum Studies, Vol. 49, (2) : 149-168
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas
2017
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Singapore: The International Group for the Psychology of Mathematics Education 2017 : 153-160
Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; van Bommel, Jorryt; et al.
2016
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan
2016
Umeå: Umeå universitet 2016
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
2015
Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Hobart, Australia: PME 2015 : 149-149
Bergqvist, Tomas; Remillard, Janine; Van Steenbrugge, Hendrik
2014
NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2014 : 270-275
Bergqvist, Tomas
2014
Journal of Mathematical Behavior, JAI Press Ltd 2014, Vol. 33 : 72-87
Boesen, Jesper; Helenius, Ola; Bergqvist, Ewa; et al.
2014
Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014), Southampton: University of Southampton 2014 : 395-400
Remillard, Janine; Van Steenbrugge, Hendrik; Bergqvist, Tomas
2014
AERA Online Paper Repository
Van Steenbrugge, Hendrik; Bergqvist, Tomas
2013
The International Journal for Technology in Mathematics Education, Research Information 2013, Vol. 20, (4) : 147-155
Bergqvist, Tomas
2013
Proceedings of the Seventh International Conference on Science, Mathematics and Technology Education. Muscat, Oman 4-7 November, 2012, Perth: Science and Mathematics Education Centre, Curtin University, Australia. 2013 : 40-44
Bergqvist, Tomas
2013
Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 5., Kiel: The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) 2013 : 21-21
Bergqvist, Tomas
2012
Umeå: Umeå university, Umeå Mathematics Education Research Centre 2012
2012
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
2012
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2012, Vol. 31, (2) : 252-269
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan
2010
Göteborg: NCM 2010
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
2010
Göteborg och Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet 2010
Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; Nyroos, Mikaela
2010
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 157-167
Lithner, Johan; Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; et al.
2009
Göteborg: NCM 2009
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
2009
In search for theories in mathematics education: proceedings of the 33rd conference of the International group for the psychology of mathematics education, Thessaloniki, Greece: PME 2009 : 1:336-
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
2009
Sixth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 6)
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
2008
Umeå: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå universitet 2008
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
2008
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 39, (1)
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan; Sumpter, Lovisa
2006
IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger, Trondheim, Norge: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 2006 : 35-39
Bergqvist, Tomas
2005
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2005, Vol. 12, (1-2) : 11-20
Bergqvist, Tomas
2005
Journal of Mathematics Teacher Education, Springer 2005, Vol. 8, (2) : 171-191
Bergqvist, Tomas
2002
Em : educational measurement, 176
Bergqvist, Tomas
2001
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 21
Bergqvist, Tomas
1999
Nordisk matematikkdidaktikk, Notodden, Norway: The association of NOMAD 1999, Vol. 7, (3-4) : 35-60
Bergqvist, Tomas