"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tomas Bergqvist

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Roll: Studierektor
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) Roll: Katalogansvarig

Jag arbetar vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik och bedriver min forskning inom två forskningsgrupper vid Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, dels Lärande genom imitativa och kreativa resonemang (LICR) och dels Språk och kommunikation

Inom LICR handlar forskningen om att förstå mer om det välkända problemet med ineffektivt utantilllärande genom att imitera lösningsstrategier och algoritmer. Resultat visar att elever som i stället själva får konstruera sina strategier lär sig mer effektivt. Min forskning handlar om att förstå vad som verkligen händer i lärandesituationen. Vad gör de elever som har fått träna genom att imitera? Varför är de elever som fått träna genom att själva konstruera lösningar vara bättre på att komma ihåg den centrala formeln i lösningen trots att de inte fått den given?

Argumentation är centralt i matematik där ett bevis är den mest utpräglade formen av ett argument. Vilka typer av argumentation kan man hitta i matematikundervisning i grund- och gymnasieskolan? Studier på läroböcker visar på begränsad förekomst av argumentation, särskilt i lägre skolår. Hur ser det då ut i lärares muntliga presentationer? Förklarar och motiverar lärare varför ett matematiskt påstående gäller? Vilka typer av argument framförs och på vilket sätt?

Min undervisning sker främst på kurser i matematikdidaktik för ämneslärare. Jag har också omfattande handledning och examination av examensarbeten för lärarexamen.

Studies in Educational Evaluation, Elsevier 2024, Vol. 83
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2023, Vol. 72
Wikström Hultdin, Ulrika; Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; et al.
Proceedings of the 45th conference of the international group for the psychology of mathematics education, Alicante: Psychology of Mathematics Education (PME) 2022 : 329-
Agustyani, Anggit; Säfström, Anna Ida; Bergqvist, Tomas
Proceedings of the 45th conference of the international group for the psychology of mathematics education, Alicante: Psychology of Mathematics Education (PME) 2022 : 178-
Bergqvist, Ewa; Vingsle, Lotta; Österholm, Magnus; et al.
Proceedings of the 45th conference of the international group for the psychology of mathematics education, Alicante: Psychology of Mathematics Education (PME) 2022 : 179-
Bergqvist, Tomas
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2022, Vol. 27, (1) : 5-25
Bergqvist, Tomas; Norqvist, Mathias
Working Papers in Mathematics Education, 2021:1
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
Proceedings of the 44th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics Education in the 4th Industrial Revolution: Thinking Skills for the Future, Khon Kaen, Thailand: PME 2020 : 19-27
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020.
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Vingsle, Lotta; et al.
Journal of Curriculum Studies, Vol. 49, (2) : 149-168
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas
Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Singapore: The International Group for the Psychology of Mathematics Education 2017 : 153-160
Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; van Bommel, Jorryt; et al.
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan
Umeå: Umeå universitet 2016
Österholm, Magnus; Bergqvist, Tomas; Liljekvist, Yvonne; et al.
Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Hobart, Australia: PME 2015 : 149-149
Bergqvist, Tomas; Remillard, Janine; Van Steenbrugge, Hendrik
NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2014 : 270-275
Bergqvist, Tomas
Journal of Mathematical Behavior, JAI Press Ltd 2014, Vol. 33 : 72-87
Boesen, Jesper; Helenius, Ola; Bergqvist, Ewa; et al.
Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014), Southampton: University of Southampton 2014 : 395-400
Remillard, Janine; Van Steenbrugge, Hendrik; Bergqvist, Tomas
Annual Meeting of the American Educational Research Association, 2014
Van Steenbrugge, Hendrik; Bergqvist, Tomas
The International Journal for Technology in Mathematics Education, Research Information 2013, Vol. 20, (4) : 147-155
Bergqvist, Tomas
Proceedings of the Seventh International Conference on Science, Mathematics and Technology Education. Muscat, Oman 4-7 November, 2012, Perth: Science and Mathematics Education Centre, Curtin University, Australia. 2013 : 40-44
Bergqvist, Tomas
Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol 5., Kiel: The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) 2013 : 21-21
Bergqvist, Tomas
Umeå: Umeå university, Umeå Mathematics Education Research Centre 2012
Bergqvist, Tomas
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2012, Vol. 31, (2) : 252-269
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan
Göteborg: NCM 2010
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
Göteborg och Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet 2010
Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; Nyroos, Mikaela
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF 2010 : 157-167
Lithner, Johan; Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; et al.
Göteborg: NCM 2009
Bergqvist, Ewa; Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; et al.
In search for theories in mathematics education: proceedings of the 33rd conference of the International group for the psychology of mathematics education, Thessaloniki, Greece: PME 2009 : 1:336-
Bergqvist, Tomas; Bergqvist, Ewa
Sixth Research Seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education (MADIF 6)
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
Umeå: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå universitet 2008
Bergqvist, Tomas; Hudson, Brian; Lithner, Johan; et al.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 39, (1)
Bergqvist, Tomas; Lithner, Johan; Sumpter, Lovisa
IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger, Trondheim, Norge: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 2006 : 35-39
Bergqvist, Tomas
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2005, Vol. 12, (1-2) : 11-20
Bergqvist, Tomas
Journal of Mathematics Teacher Education, Springer 2005, Vol. 8, (2) : 171-191
Bergqvist, Tomas
Em : educational measurement, 176
Bergqvist, Tomas
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 21
Bergqvist, Tomas
Nordisk matematikkdidaktikk, Notodden, Norway: The association of NOMAD 1999, Vol. 7, (3-4) : 35-60
Bergqvist, Tomas