"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan

Forskningsprojekt I det här projektet kartläggs utbudet av frivillig idrott i grundskolan, och vilken uppfattning som elever och tränare har om idrottsprofilerad utbildning.

Inom skolan har det skett en markant ökning och breddning av utbudet av fysiska aktiviteter och idrottsinslag. En stor del av det nya utbudet av fysiska aktiviteter, i både grund- och gymnasieskolan, är förekomsten av det som internationellt benämns "School Sport", nämligen att elever under skoltid har idrottsträningar som en del av skoldagen. Forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan. I studien analyseras omfattning och inriktning av utbudet av frivillig idrott i den svenska grundskolan, och hur elever och lärare ser på att delta i en fotbollsprofilerad utbildning.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2011-12-15

Finansiering

Riksidrottsförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet består av två delstudier. I den första analyseras idrottsfältet inom skolans ram varvid vi försöker besvara frågor om omfattningen och inriktningen av utbudet av frivillig idrott i den svenska grundskolan.

I den andra studeras vilka habitus och genuslogiker som framträder och syftar till att beskriva och försöka förstå vilka uppfattningar flickor och pojkar samt deras tränare i skolan har om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan.

Delstudie 1
Denna delstudie genomförs i 50 utvalda kommunala och fristående skolor genom analys av skolornas officiella hemsidor, deras skriftliga informations- och marknadsföringsmaterial samt med samtal med ansvariga skolledare.

Delstudie 2
Studien baseras på gruppintervjuer med flickor och pojkar som deltar i idrottsprofilerad undervisning och enskilda intervjuer genomförs med deras idrottstränare. Fyra skolor (både kommunala och friskolor) väljs ut från två skilda kommuner. Därefter väljs tre flickor och tre pojkar på varje skola, vilket innebär att åtta gruppintervjuer kommer att genomföras. Två tränare vid respektive skola intervjuas vilket resulterar i åtta idrottstränare.

Senast uppdaterad: 2019-09-18