Hoppa direkt till innehållet
printicon

Effekter av rektorsutbildning

Forskningsprojekt I projektet "Effekter av rektorsutbildning" undersöks just effekterna av det statliga Rektorsprogrammet genom att följa två rektorsutbildningsorter över tre år. Inom ramen för projektet följer forskarna även skolledare som studerar vid Rektorsprogrammet.

Ansvariga forskare: Pia Skott, Stockholms universitet och Monika Törnsén, Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Projektöversikt

Projektperiod

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Projektet är finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Forskningsämne

Pedagogik, Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av det statliga Rektorsprogrammet. Projektet följer två rektorsutbildningsorter över tre år. Fokus kommer att ligga på sex rektorer och/eller biträdande rektorer vid respektive lärosäte och effekter av Rektorsprogrammet för de enskilda individerna, deras verksamheter och sammanhang under de tre åren de deltar i programmet. Det betyder att deltagarna både kommer att besvara enkäter (samordnade med Skolverket) och få delta i intervjuer. Deltagande rektorers verksamheter (inklusive personal och elever/barn) kommer att få besök. Dessutom intervjuas rektors huvudman och/eller närmaste chef. Resultaten av studien kommer att redovisas i ett antal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt i en sammanfattande projektrapport.