Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

En förstudie om spårelement i kalk- och cementklinkerproduktion

Forskningsprojekt Elektrifiering av industriella processer innebär ett nytt sätt att hetta upp material utan bränslen och förbränning.

Bränslen som ofta står för betydande CO2 utsläpp. Genom elektrifiering av tidigare direkteldade processer, såsom produktion av cement och bränd kalk, kan en mycket högkoncentrerad CO2 gas avskiljas. Denna gas lämpar sig för slutlagring (CCS) eller användning (CCU), vilket möjliggör närapå utsläppsfri produktion av cement och bränd kalk. Detta labbprojekt studerar vilka effekter av elektrifiering har på spårelement i systemen.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2022-06-30

Finansiering

J. Gust. Richert Stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik